Brüsszeli hírek
Az EU pénzügyi érdekeinek védelme: a tagállamokkal való együttműködés szükségessége
2008. július 24.

A jelentés a statisztikai áttekintés mellett bemutatja a hatályos ellenőrzési rendszereket és ismerteti a legjelentősebb intézkedéseket, amelyeket a tagállamok és a Bizottság 2007-ben a csalás megelőzése és az ellene való küzdelem érdekében tettek.

Fontos különbséget tennünk a csalás és a szabálytalanság között. A csalás nem más, mint szándékosan elkövetett szabályszegés, amely jogszabálysértésnek minősül és amelyet csak bíróság minősíthet annak. A csalások tényleges pénzügyi hatását csak a jogi eljárás végén lehet mérni. A szabálytalanság ezzel szemben enyhébb fogalom. A bejelentett szabálytalanságok vizsgálata jelenleg is folyik, nyomonkövetésükre külön-külön kerül sor. Noha a tagállamok kötelesek bejelenteni a szabálytalanságokat, ennek eltérő mértékben tesznek eleget. Elvileg szintén a tagállamok feladata azonosítani azokat a bejelentett szabálytalanságokat, amelyeknél szerintük csalás gyanúja merült fel. A Bizottság a tagállamoktól származó információra támaszkodik, amikor egy adott esetet véglegesen csalásnak nyilvánít, így a hatékony együttműködés elengedhetetlen.

Noha a legtöbb szabálytalanságot előírt határidőn belül jelentik a Bizottságnak, mégis további erőfeszítésekre van szükség, hiszen például a mezőgazdaság területén átlagosan 1,2 évet vesznek igénybe a bejelentések. Egyes tagállamok nagyon gyakran jelentős késedelemmel tesznek bejelentést, holott a hatékony kivizsgálás érdekében elengedhetetlen lenne, hogy erre a lehető leghamarabb sor kerüljön.

Egyre növekszik azon tagállamok aránya, amelyek elektronikus úton – és azon belül is a Bizottság által a mezőgazdaság és a strukturális alapok tekintetében ajánlott elektronikus modulok alkalmazásával – tesznek bejelentést. E modulok alkalmazása egyszerűbbé teszi az adatkezelést, valamint javítja az adatok minőségét és összehasonlíthatóságát, ami eredményesebb kivizsgálást tesz lehetővé és megkönnyíti az adatok stratégiai elemzését. A jelentésről, illetve az ahhoz mellékelt statisztikai táblázatokról a következő honlapról lehet bővebben tájékozódni: http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/index_en.html

TOVÁBB >
Készenléti üzemmód rendelet: az elektromos készülékek fogyasztásának csökkentése
2008. július 23.

A készenléti üzemmód rendelet a háztartásokban és irodákban használatos összes elektromos készülékre – televízióra, számítógépre, mikrohullámú sütőre stb. – vonatkozik, és a termék rendeltetésétől függően 2010-re 1 illetve 2 watt legmagasabb megengedett energiafogyasztást ír elő készenléti üzemmódban. 2013-tól az energiafogyasztás megengedett szintje 0,5 illetve 1 wattra csökken, ami már megközelíti a jelenlegi legjobb technológiával elérhető szintet. A rendelet hatására a készenléti üzemmódban mért uniós villamosenergia-fogyasztás jelenlegi – megközelítőleg 50 TWh éves – szintje 2020-ra 73%-kal fog csökkenni. Ez a megtakarítás megfelel Dánia éves áramfogyasztásának, és évente körülbelül 14 millió tonnával kevesebb CO2-kibocsátást jelent. A rendelet szakaszos végrehajtást ír elő, így a gyártók időben alkalmazni tudják termékeikre az új előírásokat. A rendelet annak a készenléti üzemmód műszaki, gazdasági és környezeti hatásairól szóló részletes elemzésnek az eredményeire támaszkodik, amelynek az elkészítésében érdekelt felek és szakértők vettek részt a világ minden tájáról. A javasolt rendeletet most az Európai Parlament vizsgálja, a Bizottság általi hivatalos elfogadására pedig előreláthatólag 2008-ban kerül sor. (Forrás: Rapid)

TOVÁBB >
Rendkívüli finanszírozási program a fejlődő országok mezőgazdasági termelőinek
2008. július 23.

A magas mezőgazdasági árak az Európai Unió költségvetésében a piaci kiadások mérséklődését, valamint a pénzügyi keret 2. fejezetén belül a 2009-es költségvetési becslések csökkentését eredményezték. Ezzel a rendkívüli finanszírozási alappal különleges lehetőség nyílna egy olyan átmeneti eszköz létrehozására, amellyel ösztönözni lehet a fejlődő országok mezőgazdaságát. Az alap keretében 2008 és 2009 során összesen 1 milliárd euró állna rendelkezésre. Az alap a működő fejlesztési alapok mellett működne, és az Európai Unió mezőgazdasági költségvetésének fel nem használt forrásait hasznosítaná. A kedvezményezettek körét azok a leginkább rászoruló fejlődő országok alkotnák, amelyeket objektív kritériumok alapján választanának ki. Az országok kiválasztásakor figyelembe vett főbb kritériumok között szerepelne az élelmiszerbehozataltól való függőség, az élelmiszerárak inflációja, valamint a társadalmi és pénzügyi kiszolgáltatottság. A támogatás odaítélésekor elsőbbséget élveznének a mezőgazdasági alapanyagokhoz, például a műtrágyához és a vetőmaghoz való jobb hozzáférést elősegítő kínálati oldali intézkedések. A támogatás kifizetése nemzetközi szervezetek – beleértve a regionális szervezeteket is – közreműködésével történne. A Tanácsnak és a Bizottságnak még idén novemberig meg kell egyeznie, hogy elkerüljék azt a hibát, melynek következtében 2008 során egyes pénzeszközök felhasználatlanul maradnának és kárba vesznének. Ha az együttdöntési eljárás novemberig lezárul, akkor a forrásokat még 2008-ban le lehetne kötni és 2009-ben fel lehetne használni. A Bizottság a segítségnyújtás pozitív eredményeként többek között számít a kedvezményezett országok mezőgazdasági termelésének növekedésére és élelmiszerbiztonságuk javulására, jobb alultápláltsági mutatókra, valamint az élelmiszerárak visszafogottabb inflációjára.

TOVÁBB >
Közfinanszírozású kutatás: A Bizottság javaslata a ‘közös programozás’
2008. július 21.

Az éghajlatváltozás illetve az energiaügy olyan társadalmi kihívást jelentenek, amely az egyes európai uniós országok határain átnyúló probléma. Az európai közfinanszírozású kutatásból ma 85%-kal részesedő nemzeti szintű kutatás nagyobb hatást fejthetne ki, ha a tagállamok együtt hasznosítanák erőforrásaikat és jobban összehangolnák tevékenységüket. Az Európai Bizottság ezért azt javasolta a tagállamoknak, hogy egy új koncepció, az úgynevezett „közös programozás” elvei szerint járjanak el, melynek célja az európai kutatás hatékonyságát csökkentő szétforgácsoltság megszüntetése, de legalábbis csökkentése. A Bizottság által július 15-én kiadott „Útban a közös kutatásprogramozás felé: Összefogással a mindenkit érintő kihívások hatékonyabb megválaszolásáért” című közlemény azt javasolja, hogy a tagállamok első lépésben azonosítsák a fontosabb kihívást jelentő területeket amelyekre erőfeszítéseiket összpontosítani szeretnék, és csak ezután próbáljanak meg egyetértésre jutni egy közös jövőképet illetően. Miután megszületett az egyetértés stratégiai kutatási menetrendeket kell kidolgozniuk és végrehajtaniuk a kérdéses területeken. A közlemény hangsúlyozza, hogy a közös programozásban való részvétel önkéntes, és nem kell minden tagállamnak minden kezdeményezésben részt vennie. A közös programozás jelentheti akár a meglévő nemzeti programok koordinálását, akár teljesen újak létrehozását, együttműködésben megvalósuló erőforrás-felhasználást vagy az előrehaladás együttes figyelemmel kísérését és ellenőrzését. Ha az európai uniós Miniszterek Tanácsa egyetért a javaslattal, az első „közös programozású” kezdeményezések már 2010-ben útjukra indulhatnak. További információk: http://ec.europa.eu/research/press/2008/pdf/com_2008_468_en.pdf

TOVÁBB >
Környezetbarátabb közlekedés: a Bizottság új kezdeményezéscsomagjának célja az ágazat fenntarthatóbbá tétele
2008. július 21.

A kezdeményezésben megfogalmazott stratégia célja nem más, mint annak biztosítása, hogy a közlekedés ára jobban tükrözze a társadalmat terhelő valós költségeket, és ily módon fokozatosan csökkenthetőek legyenek a környezetet érő károk és az utak túlterheltsége. A startégia fő célkitűzése a közlekedés javítása és a gazdaság egészének hatékonyabbá tétele. Az intézkedéscsomagnak ugyancsak eleme egy javaslat, amely lehetővé teszi, hogy a tagállamok az említett célok elérése érdekében hatékonyabb, a környezeti hatásokat jobban figyelembe vevő úthasználati díjakat szabjanak ki a tehergépjárművekre. Az így befolyt összegeket tehát a közlekedés okozta környezeti hatások csökkentésére és az utak túlterheltségének mérséklésére fordíthatnák. Az intézkedéscsomag harmadik eleme a vasúti zaj csökkentéséről szóló közlemény. A csomag ugyancsak kitér a környezetbarátabb közlekedést szolgáló jelenlegi intézkedésekre, valamint azokról a további intézkedésekről is beszél, amelyeket a Bizottság még 2009 vége előtt meg kíván tenni. A stratégia kulcsfontosságú részét képezi az „euromatrica-irányelv” (a nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról) módosítását célzó javaslat, melynek célja nem más, mint hogy lehetővé tegye a tagállamok számára az úthasználati díjak a közlekedésből származó levegő- és zajszennyezés, valamint a csúcsforgalmi időszakokban tapasztalható torlódások mértéke alapján való meghatározását és eszerint való differenciálását. Ily módon a teherfuvarozási ágazat szereplőit arra ösztönöznék, hogy járműállományukat tisztább járművekkel váltsák fel, illetve körültekintőbben hozzák meg logisztikai döntéseiket és válasszák meg járműveik útvonalát. A díjak beszedéséhez elektronikus rendszereket kell használni, és a keletkező bevételeket például a tisztább és jobb energiahatékonyságú járművekkel kapcsolatos kutatási-fejlesztési tevékenységekre kell fordítani. A közlekedés külső költségeinek kiszámítása egy közös módszer alapján történne, hiszen így biztosítható, hogy a folyamat átlátható, arányos és a közös piaccal összeegyeztethető legyen. Az euromatrica-irányelv módosítását jelenleg az Európai Parlament és a Tanács tárgyalja. Korábban mind a Parlament, mind pedig a Tanács kérte a Bizottságot, hogy terjesszen elő ilyen irányú javaslatot, ezért valószínű, hogy az intézkedések elfogadása rövidesen megtörténik és azok még 2011 előtt hatályba léphetnek. (Forrás :RAPID)

TOVÁBB >
A Bizottság elfogadja a munkahelyteremtéshez és növekedéshez nyújtandó támogatások automatikus jóváhagyásáról szóló rendeletet
2008. július 7.

A rendelet a kkv-knak, valamint a kutatáshoz, innovációhoz, regionális fejlődéshez, képzéshez, foglalkoztatáshoz és kockázati tőkéhez nyújtott támogatásokat hagyja jóvá. A rendelet emellett jóváhagyja a környezetvédelmi támogatásokat, a vállalkozói szellemet ösztönző támogatási intézkedéseket (mint például a fiatal innovatív vállalkozásoknak vagy a támogatott régiókban újonnan alapított kisvállalkozásoknak nyújtott támogatás), valamint az olyan problémákra megoldást nyújtó intézkedéseket, amelyekkel a női vállalkozók kerülnek szembe, például a finanszírozáshoz való hozzáférés nehézségei. Azon túl, hogy a tagállamokat arra ösztönzi, hogy állami forrásaikat a munkahelyteremtés és Európa versenyképessége szempontjából valóban hasznos támogatásokra összpontosítsák, a rendelet egyaránt csökkenti a közigazgatás, a kedvezményezettek és a Bizottság adminisztratív terheit. Ez az új általános csoportmentességi rendelet egyetlen szövegben egyesíti és összehangolja a korábban öt különálló rendeletben rögzített szabályokat és kiszélesíti a mentesítés alá eső állami támogatási kategóriák körét. A rendelet 20 nappal a Hivatalos Lapban való közzétételt követően lép hatályba, lehetővé téve a tagállamok számára a célzottabb támogatások azonnali nyújtását.

E rendelet jelentős és azonnali hatályú hozzájárulást jelent a Bizottság által 2008 júniusában elfogadott kisvállalkozói intézkedéscsomaghoz. Lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy a kis- és középvállalkozásokat fejlődésük különböző szakaszaiban támogassák. A rendelet által lefedett 26 támogatási kategória mindegyike nyújtható kkv-knak. Amennyiben az adott támogatás nagyvállalkozások számára is nyújtható, a kkv-k erőteljesebb támogatását speciális kiegészítő összeg biztosítja.

Az általános csoportmentesítési rendelet – a szabályozás javítására vonatkozó bizottsági ütemtervvel összhangban – a lehető legnagyobb mértékben harmonizálja a különböző érintett támogatási területekre vonatkozó valamennyi horizontális aspektust. Az általános csoportmentesítési rendeletbe ezért beépítették a Bizottság által 2001 óta elfogadott létező állami támogatási eszközök hosszú sorának tartalmát: kkv-knak nyújtott támogatás, a kkv-knak kutatás-fejlesztéshez nyújtott támogatás, foglalkoztatási, képzési és regionális támogatás. Ezenfelül a rendeletet kiterjesztették öt olyan támogatási kategóriára, amelyek eddig nem tartoztak a csoportmentesítés hatálya alá: környezetvédelmi támogatás, innovációs támogatás, nagyvállalatoknak nyújtott kutatás-fejlesztési támogatás, kockázati tőke formájában nyújtott támogatás, valamint a női vállalkozók által újonnan létrehozott vállalkozásokhoz nyújtott támogatás.

Az általános csoportmentességi rendelet a következő honlapon érhető el:
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/reform/reform.cfm
(Forrás: RAPID)

TOVÁBB >
Az Európai Bizottság engedélyezi a kombinált fuvarozás állami finanszírozását Magyarországon
2008. július 3.

A Szeged és Wels közötti gördülő országúton vonaton szállítják majd a nehéz tehergépjárműveket és vezetőiket. A fuvarozás ezen, a közútinál kevésbé környezetszennyező típusának használatát állami támogatással kell ösztönözni. A Bizottság megítélése szerint a program célja összhangban van a Közösség érdekeivel, összege pedig a szükséges minimumra (30%) korlátozódik. Ezenfelül a támogatás olyan infrastrukturális kiadásokra vonatkozik, amelyeket nem finanszíroznak a közúti közlekedésből származó bevételekből. A támogatást hátrányos megkülönböztetést nem eredményező feltételekkel, átlátható módon nyújtják. A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a támogatási program nem jelenti a verseny közérdekkel ellentétes torzítását sem.
(Forrás: RAPID)

TOVÁBB >
2007-es éves jelentés a versenypolitikáról
2008. július 2.

2007-ben a Bizottság kétségkívül minden eddiginél több eredményt ért el a kartellek elleni küzdelemben. Hatékony fegyverként alkalmazta az engedékenységi politikát, amellyel arra ösztönzi a vállalkozásokat, hogy önként vallják be kartellező gyakorlataikat.

A Bizottság további erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy versenykultúráját az Unió határain túl is kiterjessze. Ez felöleli a vezető szerep vállalását olyan fórumokon, mint például az Európai Versenyhatóságok Hálózata, valamint az egyéb versenyhatóságokkal való kétoldalú megállapodások és az Unió fő kereskedelmi partnereivel kötött szabadkereskedelmi megállapodások.

A pénzügyi szolgáltatások, távközlési vállalatok, gáz- és áramszolgáltatók továbbra is a versenypolitika valamennyi vonatkozásának fő célterületei maradnak. E piacok és egyéb hálózatos ágazatok megfelelő működésének biztosítása nem csak a fogyasztói vásárlóerő vonatkozásában jelentős, hanem az EU átfogó versenyképessége tekintetében is.

Most kezd eredményessé válni az állami támogatási szabályok reformja, amely az állami támogatási cselekvési terv keretében indult 2005-ben. A 2007. őszi adatok azt mutatják, hogy a tagállamok az Európai Tanács által megfogalmazott célkitűzés irányába haladnak, mely szerint olyan célirányosabb támogatásokra van szükség, amelyek a közös érdekeket – mint például a regionális fejlődést, a K+F-et, a kkv-kat és a környezetvédelmet – is figyelembe veszik.
(Forrás: RAPID)

TOVÁBB >


Adatkezelési tájékoztató