Hírek
Olasz érdemrend a kapcsolatok építéséért
2005. december 9.

Magas, olasz kitüntetést kapott az MGYOSZ két vezetője, Wimmer István, főtitkár és Borosné Bartha Terézia, nemzetközi igazgató.

TOVÁBB >
MKDSZ szeminárium
2005. december 6.

A Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat egynapos szemináriumot szervez azoknak a vállalati szakembereknek, akik a 2006. évi vállalati szintű bértárgyalásokon aktív tárgyalási feladatot vállalnak.

TOVÁBB >
EU képviselő látogatása az MGYOSZ-nál
2005. december 01.
Bizottsági tájékoztatás a kkv-k finanszírozásáról

December 1-én Wimmer István főtitkár az MGYOSZ székházában fogadta az Európai Bizottság Vállalkozási főigazgatóságának képviseletében Maarit Nymant. A főtitkár először bemutatta a szövetséget, tájékoztatást adott a tagságról, a szak- és regionális szövetségek, valamint a tagvállalatok összetételéről, nagyságáról, a tagság feltételeiről. Majd összefoglalta a másfél éves uniós tagság tapasztalatait, és képet festett a jelenlegi gazdasági helyzetről és a legmeghatározóbb trendekről. A jövőre vonatkozóan pedig felsorolta a tervezett, a kkv-ket is érintő pénzügyi-gazdasági kormányrendeleteket. Wimmer úr egyezette Nyman asszonnyal azokat a jelenségéket, melyek egyaránt relevánsak az EU egészében és a magyar gazdaságban, úgy mint az egymásnak nem megfelelő munkaerőpiaci kereslet és a kínálat, a túlképzettség, a túlságosan akadémikus képzés, a vállalatokra nehezedő adminisztratív és pénzügyi terhek, a magas munkaadói járulékok, stb.

A találkozó célja azonban annak felmérése volt, hogy a magyar kkv-k milyen EU projektekben vesznek részt, melyekről van információjuk, hogy ezzel előkészítsék a jövő évre tervezett tájékoztató workshopot, melyre a Bizottság meghívottjai információval szolgálnak a magyar kkv-nak az európai finanszírozási lehetőségekről. A részletek kidolgozása még a jövő év első hónapjainak feladata lesz.
R.A.
TOVÁBB >
Fizessen elő a Magyar Hírlapra!
2005. november 29.

A Magyar Hírlap egyre magasabb színvonalon tájékoztatja olvasóit. A jövőben előfizetésikedvezményekkel is kiszolgálja közönségét és várja új barátait előfizetőinek táborába.

TOVÁBB >
OÉT megállapodás
2005. november 25.

Megkötötték a megállapodást az Országos Érdekegyeztető Tanácsban a minimálbér és a garantált bérminimumok 2006-2008. évi megállapításáról és a 2006. évi keresetnövelési ajánlásról.

TOVÁBB >
Felzárkózás vagy leszakadás?
2005.november 23.

Az MGYOSZ csúcstalálkozó november 23-i rendezvényén Bokros Lajos professzor, volt pénzügyminiszter tartott előadást arról, hogy milyen szerkezeti reformokra volna szükség ahhoz, hogy hazánk felzárkózzék az EU-s átlaghoz

TOVÁBB >
Pályázat a Környezet Védelméért Díjra
2005. november 20.

A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége, az MGYOSZ tagszövetsége díjat írt ki vállalkozások és magánszemélyek részére.

TOVÁBB >
Holland munkaadók budapesti látogatása
2005. november 16.

A VNO-NCW, holland munkáltatói szervezet delegációja november 16-án látogatást tett Magyarországon. A küldöttség informális látogatást tett az MGYOSZ-nál.

TOVÁBB >
Hátrányos adóváltozások - elfogadhatatlan minimálbér
2005. november 9.

November 9-én az MGYOSZ székházában közösen tartott sajtótájékoztatón ismertették az adó- és bérügyekben kialakított álláspontjukat Rolek Ferenc (MGYOSZ) és Károlyi Miklós (VOSZ)

TOVÁBB >
MGYOSZ Csúcstalálkozó a vállalkozásélénkítésről
2005. november 8.

Pelczné Gáll Ildikó (Fidesz MPSZ) és Szekeres Imre(MSZP)a választások előtt fejtette ki véleményét arról, hogy hogyan képzelik a gazdaságpolitika főbb irányait, mit kínálnak a pártok az üzleti szektornak.

TOVÁBB >
Miskolci csúcs a lobbizásról
2005. november 3.

Hogyan lobbizzunk Európában Magyarországért címmel tartott csúcstalálkozót Miskolcon az MGYOSZ tagszervezete, az Észak-magyarországi Gyáriparosok szövetsége.

TOVÁBB >
Belföldi és nemzetközi Gábor Dénes díjak
2005. október 30.

A 2005. év belföldi Gábor Dénes Díjra és a 2006, évi nemzetközi Gábor Dénes díjra írt ki pályázatot a NOVOFER Alapítvány Kuratóriuma.

TOVÁBB >
Kelet-európai vállalkozói kongresszus
2005. október 27.

A huszonhat közép- és keleteurópai ország vállalkozói szövetségeit tömörítő ICIE, október végén az MGYOSZ meghívásának eleget téve Budapesten tartotta elnökségi ülését.

TOVÁBB >
Új képzési és munkalehetőség
2005. október 23.

Az Informatikai Vállalkozások Szövetsége, az MGYOSZ tagszervezete támogatásával képzési és munkalehetőséget kínál az IT-mentor 45 éven felüli, illetve megváltozott munkaképességű munkanélküli személyek számára.

TOVÁBB >
PROMOTION - Marketing Díj
2005. október 5.

A kiírók célja a pályázattal elsősorban a figyelem felkeltése a marketing szakma fontosságára és hasznára. A korszerű marketing technikákat szeretnék így közelebb vinni az induló vállalkozásokhoz, valamint ösztönzést, bátorítást kívánnak adni a magasabb szakmai tudás gyakorlati alkalmazásához. Információ: Magyar Marketing Szövetség részéről kapcsolattartó: Juhász Violetta, telefon: 221-0639 fax: 251-6937
e-mail:marketing@marketing.hu, honlap: www.marketing.hu

TOVÁBB >
Magyar országszeminárium
2005. október 4-5.

Az Európai szociális partnerek országszemináriumát idén az MGYOSZ koordinálásában, az szövetség székházában rendezték.

TOVÁBB >
Vállalati társadalmi felelősségvállalás
2005. szeptember 30.

A Fővárosi Esélyegyenlőség Módszertani Iroda idén első ízben hirdeti meg a „BEFOGADÓ MUNKAHELY” díjat. A pályázatok beadási határideje 2005. szeptember 30.A kitüntetés célja, hogy a főváros megbecsülését fejezze ki azon munkáltatók számára, akik figyelmet fordítanak a munkahelyi esélyegyenlőség elősegítésére, a hátrányos helyzetű csoportok védelmére.

TOVÁBB >
Hol terem a Munkahely?
2005. szeptember 27.

Az MGYOSZ Csúcstalálkozók szeptemberi rendezvényének témája a munkahelyteremtés volt. Az MGYOSZ székházban tartott rendezvényen Csizmár Gábor munkaügyi miniszter és Bernáth Ildikó fideszes szakértő fejtette ki véleményét.

TOVÁBB >
Kínai Magyar kapcsolatok
2005. szeptember 25.

Gyurcsány Ferenc, magyar miniszterelnök vezetésével delegáció járt Pekingben és Hong Kongban. A küldöttségben helyet kaptak az MGYOSZ képviselői is.

TOVÁBB >
Kovács Zoltán az EICTA elnökségében
2005. szeptember 13.

2005. szeptember 13-án, Londonban került sor az Európai Digitális Technológiaipari Szövetség (EICTA) tisztújító közgyűlésére, amelyen Kovács Zoltánt az Informatikai Vállalkozások Szövetsége; az MGYOSZ tagszövetségének elnökét beválasztották az EICTA elnökségébe.

TOVÁBB >
Környezetvédelmi szakemberek Romániában
2005. szeptember 8-9.

A környezetvédelemben érdekelt magyar szakemberek látogattak Erdély néhány megyéjébe, hogy dr. Orosz Csaba, az MGYOSZ elnökségének tagja vezetésevel üzleti előkészítő tárgyalásokat folytassanak.

TOVÁBB >
Olasz tartományi miniszterek látogatása az MGYOSZ-ban
2005. szeptember 6.

A magyar előadók között voltak még a Hazai Rt, az Agrár Európa Kft és a Regionális Fejlesztő Holding Rt képviselői.

Az olasz tartományi miniszterek bemutatták az észak-olasz régió gazdaságát, nemzetközi kapcsolatait, természeti erőforrásait, infrastruktúráját. Üzletemberek is részét képezték az olasz delegációnak a pénzügyi szféra, az informatika, valamint az útépítés, közlekedés területéről.

A találkozó zárszavaként a vendégek felvázolták, hogy mely területeken lehetnének realizálhatók a kétoldalú megállapodások és a konkrét együttműködés.

Másnap miniszteri találkozások zajlottak, hogy a jövőbéli kooperációt politikai síkon is előkészítsék Illy tartományi elnök úr októberi látogatásához.

TOVÁBB >
17 százalékkal növekvő járulékterhek
2005.09.01.

A munkaadói érdekképviseletek megdöbbenéssel értesültek – sajnálatosan csak a médiákból – arról a július 4-én elfogadott törvénymódosításról, amely szerint szeptember 1. hatállyal az adóköteles természetbeni juttatások személyi jövedelemadóval megnövelt összege után kell társadalombiztosítási járulékot fizetni. Ez 17%-kal növeli meg a természetbeni juttatások járulékterheit, ami önmagában is indokolttá teszi a munkáltatók tiltakozását.

A munkaadói érdekképviseletek nemcsak emiatt tartják elfogadhatatlannak ezt a törvénymódosítást. Már hosszú évek óta küzdenek az ellen, hogy a vállalkozások működésének elengedhetetlen részét képező költségek (üzleti reprezentáció, a dolgozók utaztatási költségei stb.) adó- és járulékköteles természetbeni juttatásnak minősüljenek, versenyhátrányba hozva ezzel a magyarországi vállalkozásokat. Ráadásul ezek köre – a költségvetés bevételi éhségétől függően – évenként változik, fokozva a magyar adórendszer kiszámíthatatlanságát. Minden józan érv ezeknek a tételeknek, mint működési költségeknek adórendszerbeli kezelése és annak elismerése mellett szól, hogy semmi közük a társadalombiztosítás rendszeréhez. Ezzel szemben a mostani törvénymódosítás fenntartja és még tovább drágítja ezeket a költségeket.

Miközben általánosan elismert, hogy a versenyképesség javítását az adórendszer oldaláról leginkább az élő munka költségeinek csökkentésével lehetne elősegíteni, az adómódosítás tovább növeli a foglalkoztatáshoz kapcsolódó közterheket. Érthetetlenül szembe megy a törvénymódosítás a kormányzat egyéb deklarált célkitűzéseivel is, így a fekete gazdaság visszaszorítása, a kiszámítható adórendszer, a csökkenő adóterhelés érdekében meghirdetett tervezett „lépésekkel”.

Végiggondolatlan volt a törvénymódosítás hatása a kormány által is ösztönözni kívánt „rendezett munkaügyi kapcsolatokra”. A kollektív szerződésekben az egész évre rögzített természetbeni juttatások megdrágítása súlyos munkahelyi konfliktusokat okozhat, komolytalanná teheti ezeket a szerződéseket. Általánosságban is elmondható, hogy munkaadók és munkavállalók számára egyaránt elfogadhatatlan minden olyan lépés, amely a vállalkozásokat a juttatások csökkentésére készteti illetve kényszeríti.

Külön sérelmesnek tartják a munkaadói érdekképviseletek, hogy a törvénymódosítás minden előzetes egyeztetés nélkül került a Parlament elé. A szociális partnereknek nem volt lehetőségük arra, hogy még időben felhívják a kormányzat figyelmét a törvénymódosításnak a várható bevétellel messze nem arányos súlyos következményeire. A munkaadói érdekképviseletek arra kérik a kormányzatot, tegyen lépéseket a törvénymódosítás életbeléptetésének elhalasztására, folytassa le az előzetes egyeztetést a szociális partnerekkel, fontolja meg azok szakmai érveit.

Budapest, 2005. augusztus 15.

Dr. Rolek Ferenc
soros elnök

TOVÁBB >
Építőmester tanfolyam
2005. szeptember 1.

Az ÉVOSZ a társult főiskolai karokkal hatodszor indít közösen Építőmesteri Szakmérnöki tanfolyamot.

TOVÁBB >
Zalai Gazdasági Kerekasztal
2005.08.22.

Az MGYOSZ megyei szervezetének közgyűlése által kezdeményezett kerekasztal a térség gazdasági szereplőinek hatékonyabb együttműködését hivatott elősegíteni. A fórum résztvevői nyilatkozatukban szorgalmazzák:

1. A helyi vállalkozások kapjanak lehetőséget arra, hogy a befizetés 10 %-os mértékéig befolyásuk lehessen a helyi iparűzési adó felhasználására. Ezen belül különösen támogatnák az önkormányzatok gazdaságot erősítő programjait. 2. A szakképzés és felnőttoktatás területén az önkormányzati rendeletekben a helyi gazdaság igényeinek szélesebb körű és magasabb színvonalú kielégítése jelenjen meg, mivel az oktatás jelenleg nincs összhangban a munkáltatók igényeivel, követelményeivel.

3. Kérjük a vendéglátóhelyek szerzői jogvédelemmel kapcsolatos fizetési kötelezettségeinek felülvizsgálatát, az élőzene - különösen a cigányzene - újbóli rentábilissá tétele fontos idegenforgalmi bevételt jelentene a megye gazdasága számára.

4. A kereskedelem túlzott liberalizációja egyértelműen a multicégeknek kedvez. A kereskedelmi törvény közeljövőben aktuális módosításába egyértelműen be kell építeni az alapterület korlátozását, a nyitva tartás keretek közé szorítását és a beszerzési ár alatti értékesítés tilalmát.

5. A vállalkozók ragaszkodnak az állami elvonások csökkentéséhez, főképp a bérjárulékok esetében. Az élőmunka jelenlegi terhei a környező országokhoz képest jelentős hátrányt jelentenek a versenyképesség szempontjából. Mivel határ menti megyéről van szó, ez még fokozottabban jelentkezik.

6. Konkrét és radikális megoldást kell találni a kis- és középvállalati szinten jellemző tőkehiányra, mivel jelenleg:
• nincsenek befektetési, támogatási alapok, befektetéshez, vagy akár legalább átmeneti finanszírozáshoz,
• a bankok rugalmatlanok,
• állam részéről nincs támogatás, nem közvetlen tőkejuttatás, hanem pl. garancia vállalásával, adókedvezményekkel,
• sikeres pályázat esetén \"tönkremehet\" a vállalkozás, mert előre kell finanszírozni, elszámolás után sokára jut a pénzéhez, emellett még hosszú időre bankgaranciát is biztosítania kell.

TOVÁBB >
Szerényen javuló üzleti várakozások
2005.08.22.

A GKI Gazdaságkutató Rt.-nek az Európai Unió támogatásával készített felmérése szerint az ipari várakozások 2005 áprilisa óta, ha szerény ütemben is, de javulóak. A teljes rendelésállomány megítélése hónapok óta kedvező tendenciát mutat, az exporté viszont júliusban kisebb visszaesést jelzett. Némileg nőttek ugyan a saját készletek, de a következő időszakra vonatkozó termelési kilátások egyértelműen javultak. Az építőipari cégek elégedettek a rendelésállománnyal és foglalkoztatási szándékaik is kedvezően változtak. Továbbra is elsősorban az 50 főnél többet foglalkoztató cégek látnak kedvezőbb piaci lehetőségeket, a kisebb vállalkozások inkább pesszimisták, elsősorban a késedelmes vevői fizetések, a körbetartozások szaporodása miatt. A kereskedelmi cégek a júniusinál jobb üzletmenetről és kisebb készletekről, de óvatosabb jövőben megrendelési politikáról számoltak be.

TOVÁBB >
Optimistábbak lettek a fogyasztók
2005.08.22.

A GKI Gazdaságkutató Rt. EU-s támogatással készített felmérése alapján a fogyasztók saját pénzügyi helyzetüket júliusban a júniusinál lényegesen jobbnak látták, s a következő 12 hónapban további jelentős javulásra számítottak. Az ország gazdasági helyzetét ugyancsak sokkal jobbnak ítélték, mint egy hónappal korábban, s a következő egy évben e területen szintén jelentős javulást vártak. Inflációs várakozásaik mérséklődtek a júniusihoz képest, s a következő 12 hónapban valamivel alacsonyabb ütemű áremelkedésre számítottak. A munkanélküliségre vonatkozó várakozásaik szintén mérséklődtek. A lakosság vásárlási kedve érezhetően jobb, mint az előző hónapban, s a következő 12 hónapra vonatkozó várakozások szintén javulást vetítenek előre e területen. Jelentősen emelkedett a megtakarításra kedvező alkalmat látók aránya.

TOVÁBB >
MGYOSZ \"csúcs\" a bizalomhiányról
2005.június 14.

Az MGYOSZ székház hetedik emeleti panoráma termében megrendezett legutóbbi csúcstalálkozó témája a vállalati bizalmi index alakulása, a cégek közérzete, a vállalkozói szféra várakozásai voltak. Belyó Pál, az ECOSTAT igazgatója szerint EU-s felzárkózásunkhoz évi 5 százaléknyi GDP növekedés kellene, amitől jelenleg elmaradunk, s így a nagyvállalatok, de a kis- és közepes vállalkozások körében is jelentősen csökkent a magyar gazdaságba vetett bizalom. Vértes András, a GKI Rt. elnöke úgy vélte: ennek ellenére nem olyan rossz a helyzet. a hosszú távú befektetői bizalmat a három-négy százalékos gazdasági növekedés, az erős forint, a kiemelkedően teljesítő tőzsde és az infláció a vártnál alacsonyabb szintje serkenti. Széles Gábor, a rendezvény házigazdája, hangsúlyozta: a gazdasági helyzet megítélésekor számba kel venni a nagymértékű eladósodást is, különös tekintettel arra, hogy a felvett hitelek nagyobbik részét feléltük, s nem beruházásokra fordítottuk.

TOVÁBB >
Építőanyag-gyártók Fórumának nyilatkozata
2005. június 10.

Az Építőanyag-gyártók Fórumán mintegy száz magyarországi építőanyag gyártó és forgalmazó vállalkozás képviselője vett részt. A helyzetet elemző és a feladatokat taglaló közös nyilatkozatukban megállapították: az utóbbi egy év során kínálati krízis alakult ki az építőanyag piacon: 2004-ben a hazai gyártású építési termékek értékesítése - terméktől függően - 8-40%-kal maradt el az előző évihez képest és e tendencia 2005 első negyedévében is folytatódott. Az építési piac egészére jellemző, hogy nem érvényesülnek a korszerű, az EU színvonalának és elvárásainak megfelelő műszaki követelmények, emiatt az építmények minősége, tartóssága gyenge. A gyenge- és ellenőrizetlen minőségű, olcsó import építőanyagok agresszíven szorítják ki a magyar termékeket a piacról.A magyar állam nem él azokkal a jogi lehetőségekkel, amelyek EU-konformak és egyben az ország érdekeit is szolgálják (pl. nincsenek kötelezően alkalmazandó EU szintű műszaki előírások, nincs kötelező szakmai regisztráció). Nem épült meg évi legalább 100 km autópálya amely az ipari fejlődés és a munkahelyteremtés hajtóereje lehetett volna.

TOVÁBB >
Széles Gábor a kelet-európai vállalkozói szövetség alelnöke
2005.június 9.

A kelet-európai vállalkozói szövetségben 25 ország munkaadóinak képviselői foglalnak helyet. A szovjet utódállamok mellett az EU-hoz tavaly csatlakozott közép-európai államok is képviseltetik magukat a szervezetben. A szövetség munkájában részt vesznek még Olaszország, India és Kina képviselői is.

TOVÁBB >
Felsővezetői fórum
2005.június 9-10.

Az MGYOSZ tagjainak 10 % kedvezményt biztosítanak a rendezők a Magyar Menedzsment Intézet hagyományos Vezető Fórumán. A csúcs- és felsővezetők konferenciájának idei témája a tudásalapú gazdaság, az innováció és a versenyképesség.

TOVÁBB >
Ellenőrzési kampány
2005. június 6-19

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal és az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Felügyelőség sikeresen pályázott, mivel teljesítette a pályázat alapfeltételét, ellenőrizte az építkezések több mint két százalékát.
A kampány keretében az építkezések ellenőrzésére 2005. június 6-19, és 2005. szeptember 26 - október 09. között kerül sor. Az ellenőrző hatóságok a kampányba az országos szociális partnereket is be akarják vonni.
A részletekről az érintettek bővebb tájékoztatást kapnak a nosztrai@mgyosz.hu e-mail címen, vagy a 474-2053 telefonszámon.

TOVÁBB >
MEISZ taggyűlés
2005. június 2.

A tagság elfogadta a 2004. évi beszámolót és pénzügyi mérleget, valamint a 2005. évi munkatervet. Emellett határozat született a tisztújitó taggyűlés összehivásáról is, egy későbbi időpontban.

TOVÁBB >
A Joint Venture Szövetség közgyűlése
2005.június 2.

Mosonyi hangsúlyozta: a magánszféra Magyarországon ma még versenyképes, az államigazgatás viszont nem. A helyzetet az is nehezíti, hogy a kormány nem is hallgat a vállalkozói érdekvédelmi szervezetekre, hiszen a Joint Venture Szövetségnek a közszféra reformterveit véleményező bizottságának egyetlen ajánlására sem reagált, ezért ezt a testületet kénytelenek voltak feloszlatni. Veres János pénzügyminiszter szerint a gazdasági magánszféra hazánkban ma erős, és erős marad a következő években is. A kormány törekedni fog az adócsökkentésre, de még mindig nem enged az államháztartás bevételei megtartásából – derült ki a pénzügyi tárca vezetőjének hozzászólásából.

TOVÁBB >
Magyar középvállalatok lehetőségei
Kelet-Európában
2005. június 2.

A magyar gazdaság kis-és középméretű vállalati szegmense (KKV) a rendszerváltást követő 15 évben annyira megerősödött, hogy az utóbbi években sokuk kinőtte a hazai kereteket és a regionális lehetőségek kiaknázása felé fordult. A kilencvenes évek végén megkezdődött magyar nagyvállalati tőkeexport természetes folytatása a középvállalatok kilépése a szomszédos országokba. A konferencia bemutatja azokat a lehetőségeket, melyek feltehetően a következő években a KKV-k sikertörténeteinek mozgatórugói lesznek.

TOVÁBB >
A Marketing Szövetség közgyűlése
2005. június 1.

A jelenleg 48 vállalati tagot, illetve 159 magánszemélyt tömörítô szakmai szervezet soraiban a kapcsolatok intenzívebbé váltak, valamint bôvültek külsô kontaktusai, ami szakmai súlyának erôsödését is jelezte. A közgyűlésen a taglétszám gyarapítása kapcsán elhangzott: a vállalati egyesülésekkel természetes módon kiesô tagokat egyéni érdeklôdôkkel kívánják feltölteni úgy, hogy elérhetôvé teszik a szövetség szolgáltatásait, megosztva a felhalmozott szaktudást.

TOVÁBB >
HUNGAROPACK 2005
2005. május 31.

Az évente meghirdetett verseny lehetőséget nyújt a csomagolóipar fejlődésének értékelésére, a korszerű csomagolóanyagok, -eszközök és segédanyagok, valamint csomagolási eljárások megismertetésére és széles körű elterjesztésére. Ezek közül a csomagolószerek és kész csomagolások kategóriákban lehet pályázni olyan termékekkel, amelyeket 2003. május 31. – 2005. május 31.között hoztak először forgalomba. A részvétel feltételeire, a díjakra, azok odaítélésére és a díjnyertesek jogaira vonatkozó tudnivalókat a \"HUNGAROPACK 2005 tájékoztató\" tartalmazza, amely a nevezési lapokkal együtt díjmentesen igényelhető a verseny szervezőtitkárától (Belházy Mariann, Tel: 323-0649 vagy 2100-109, Fax:2100-107, E-mail: csaosz@mail.interware.hu) vagy letölthető a CSAOSZ honlapjáról: http://www.csaosz.col.hu

TOVÁBB >
A Szakképző Iskolák Igazgatóinak X. Országos Fórumáról
2005. május 30−31.

A konferenciát Benedek András, a Magyar Szakképzési Társaság elnöke nyitotta meg. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök előadásában a szakképzés megváltozott társadalmi-gazdasági környezetéről és a Kormány jövőbeni elképzeléseiről szólt.Magyar Bálint oktatási miniszter többek között elmondta, hogy 22 térségi integrált szakképző központot hoznak létre, és a tanulószerződéssel rendelkező fiatalok számát a jelenlegi 22 ezerről 25-26 ezerre növelik. Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter Az életen át tartó tanulásról, míg A szakképzés hosszú távú fejlesztési stratégiájáról, Jakab János helyettes államtitkár tájékoztatta a jelenlévőket. A felsőfokú szakképzésről és a várható törvényi változásokról Mang Béla, az Oktatási Minisztérium helyettes államtitkára beszélt, míg a tartalmi kérdéseket, így a modularizálás folyamatát, az OKJ korszerűsítését Nagy Lászlótól, a Nemzeti Szakképzési Intézet főigazgatójától hallhattuk. A konferencia kísérőrendezvényén, a Profi Suli kiállításon számos oktatástechnikával, képzéssel, pedagógiai szolgáltatással foglalkozó cég mutatkozott be. Mellettük Komiszár János festőművész alkotásaiban gyönyörködhettek a látogatók.

TOVÁBB >
Niklai Ákos a Magyar Turizmus Rt. elnöke
2005. május 18.

Az MT Rt május elején megújult igazgatótanácsának legutóbbi ülésén részt vett Kolber István a regionális fejlesztések tárca nélküli minisztere is. A testület újonnan megválasztott elnöke Dr. Niklai Ákos, emellett a Magyar Szállodaszövetség elnöki és a Vendéglátó és Idegenforgalmi Munkaadók országos Szóvetségének alelnöki posztját is betölti, vagyis az ágazat egyik kiemelkedő szakmai tudással és tapasztalattal rendelkező szakembere.

TOVÁBB >
Feketemunka és versenyképesség
2005. május 18.

A Regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszterrel kötött megállapodás szorgalmazza a jogszerűen tevékenykedő vállalkozók versenyképességéhez szükséges jogi környezet még hiányzó részleteinek szabályozását. Elsősorban igazságos és azonos feltételeket kíván biztosítani valamennyi piaci szereplőnek, kialakítva az ágazati bértarifa rendszert, és lerövidítve az ügyintézési határidőket. Ennek megfelelően a készülő szabályozás nem gyarapíthatja az ügyintézés bürokratikus elemeit. Ugyanakkor viszont erősítenie kell a fizetési fegyelmet, és lépéseket kell tennie a vitás kérdések feletti bíráskodás felgyorsítása érdekében is. A felek emellett fontos elemnek tekintik a munkavállalói engedélyek zökkenőmentes kiadásának előmozdítását, valamint az építőipari szakmunkásképzés hozzáigazítását a piaci igényekhez.

TOVÁBB >
Projektmenedzselés Tallinnban
2005. május 4-6.

A háromnapos workshopot a torinói székhelyű International Training Centre (Nemzetközi Képzési Központ) szervezte. A házigazda észtek mellett Bulgáriából, Romániából, Horvátországból, Szlovéniából, Szlovákiából, Lengyelországból, Litvániából, Lettországból és Magyarországról vettek részt a találkozón a gyáriparos szövetségek képviselői. Az MGYOSZ-t a vas megyei szervezet igazgatója Keszei Andrea képviselte. Az eszmecserén elsősorban a munkaadói szervezetek kapacitásának feltérképezéséről esett szó a projekt menedzselés terén, valamint a résztvevők útmutatást kaptak a projekt egyes fázisaiban a teendők meghatározását, és a feladatok megtervezését illetően.

TOVÁBB >
Izraeli érdeklődés
2005. május 5.

Shrega Brosh a MAI elnöke, valamint Yoran Blizovsky a szervezet ügyvezető igazgatója bemutatkozó látogatáson fogadta Dr. Gyenge Andrást. Brosh szerint az MGYOSZ és a MAI közötti kapcsolatok újrafelvételére mielőbb sort kellene keríteni. Izraeli látogatásra szeretnék meghívni Széles Gábort és Wimmer Istvánt, illetve vezetésükkel egy magyar üzletember delegációt. Emellett készek lennének magyar önkormányzati képviselőket, szakmai szervezetek képviselőit is fogadni Izraelben. Szerintük az izraeli és magyar vállalkozók közösen jó eséllyel deríthetnék fel az üzleti lehetőségeket a konszolidálódó palesztin területeken. Természetesen izraeli befektetőket is hoznának Magyarországra, akik a közép-európai piaci rések feltárásában érdekeltek.

TOVÁBB >
Vas megyei közgyűlés
2005. április 22.

A társelnök továbbra is Lombos György, az Opel Magyarország Kft. igazgatója. Alelnökök: Balogh Miklós Forma Vitrum Kft., Dr. Faragó Gábor EGIS Rt., Dr. Németh István Büki Gyógyfürdő Rt., Fekete Lajos Falco Rt, Marton László Flextronics International, Szentkuti László EPCOS. Elnökségi tagok: Ambrus László Cellcomp Kft., Horváth Endre Renovál Kft., Kardos Gyula Farbax Kft., Söptei Józsefné Mávépcell Kft., Csillag Balázs, EYBL Hungária Textilipari Kft. és Hóbor Ferenc Savaria Nett-Pack. A VMGYSZ tagsága túlnyomó többségében elégedett a szövetség működésével és a tisztségviselők munkájával. Fontosnak tartják viszont az érdekképviselet erősítését országos és megyei szinten is. Határozottabb lobby tevékenységet várnak a megyéért és településeiért a szövetség vezetésétől.

TOVÁBB >
Reform reform hátán
2005. április 7.

Az MGYOSZ Csúcstalálkozó legutóbbi rendezvényén Magyar Bálint jelenlegi és Pokorni Zoltán volt oktatási miniszter fejtette ki véleményét az oktatási reformokról.

TOVÁBB >
A fenntartható fejlődés stratégiája
2005. április 6.

A Nemzeti Fejlesztési Hivatal széles körű vitát tart szükségesenek a fenntartható fejlődés hazai stratégiájának előkészítésére. Ebben a vitában részt vesz a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége is.

TOVÁBB >
Francia elnök Brüsszelben
2005. március 21.

Ernest-Antoine Seilliére-t, a MEDEF elnökét választották meg az UNICE új vezetőjének. A szavazáson az MGYOSZ-t Széles Gábor elnök és Vadász Péter alelnök képviselte.

TOVÁBB >
Újra Közmunkák Tanácsa Budapesten?
2005. március 31.

A magyar építésügyben együttműködő építész, mérnöki és vállalkozói - köztük az ÉVOSZ, az MGYOSZ tagszervezete - Törvényelőkészítő bizottságot hozott létre a Közmunkák Tanácsa korszerű újraélesztése céljából.

TOVÁBB >
A Víz Világnapja
2005. március 18.

A Víz-és Csatornaművek Országos Szövetsége, az MGYOSZ tagszövetsége szervezésében a Víz Világnapja alkalmából hazánkban rendezett ünnepségen kitüntetéseket adtak át. A rendezvényen részt vett Dr. Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter is.

TOVÁBB >
Pénzügyminiszterek az MGYOSZ-csúvstalálkozón
2005. március 11.

Újabb sikeres rendezvényt tartottak március 11-én az MGYOSZ Kossuth Lajos téri székházában. Ezúttal acsúcstalálkozó vendégei Draskovics Tibor pénzügyminiszter, Varga Mihály és Kupa Mihály volt pénzügyminiszterek voltak.

TOVÁBB >
Véget ért az ILO 7. Regionális Konferenciája
2005. február 20.

Február 14. és 18. között Budapesten tartott konferenciát az ILO. A rebdezvény plenáris ülésén felszólalt Rolek Ferenc, az MGYOSZ alelnöke is.

TOVÁBB >
MGYOSZ csúcs a Kossuth téren
2005. február 10.

Sikeres rajtot vett az MGYOSZ új rendezvénysorozata. Az első alkalommal Surányi György és Bod Péter Ákos volt jegybankelnökök voltak a vendégek.

TOVÁBB >
Munkavédelmi tájékoztató
2005. január 18.

Az Országos Érdekegyeztető Tanács Munkavédelmi Bizottsága - amelyben Dr. Nosztrai Judit, az MGYOSZ vezető szakértője a munkaadói oldal ügyvivője - tájékoztatót tett közzé a az egyéni védőeszközök forgalmazásában és felhasználásában bekövetkezett változásokról.

TOVÁBB >
Közvetítő és döntőbírói pályázat
2005. január 12.

A Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat listáján szereplő szakemberek megbizatása hamarosan lejár. Az MGYOSZ szakemberei is felkerülhetnek a listára annak a pályázatnak a nyomán amelyet az Országos Érdekegyeztető Tanács hagyott jóvá.

TOVÁBB >


Hírek archívum
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adatkezelési tájékoztató