Hírek
Keresetnövelési OÉT ajánlás
2007. december 21.

Megszületett a megállapodás az Országos Érdekegyeztető Tanácsban a 2008. évi keresetnövelési ajánlásokról.

TOVÁBB >
Az étkezési utalványok pesztizse
2007. szeptember 24.

A GKI Gazdaságkutató Zrt. és a Szonda Ipsos Média, Vélemény és Piackutató Intézet öt éve, évi rendszerességgel készít vizsgálatot az étkezési utalványok gazdasági, társadalmi hatásairól az Étkezési Utalvány Forgalmazók Egyesületének megbízásából.

TOVÁBB >
Változó szabályok a foglalkozás-egészségügyben
2007. június 8.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény legutóbbi módosítása megteremtette a munkavédelem egységes hatósági felügyeletének rendszerét, amelyet a szociális partnerek a rendszervűáltás óta folyamatosan sürgettek.

TOVÁBB >
Nagyvállalati Klub alakult az Innovációs Szövetség kezdeményezésére
2007. június 4.

Az Innovációs Szövetség keretein belül a Nagyvállalati Klub alakuló ülésére 2007. május 31-én került sor Budapesten, a Makadám Klubban. A Klubhoz bármely nagyvállalat képviselője csatlakozhat rendszeresen, vagy akár csak egy-egy alkalommal is.
Monszpart Zsolt, a MISZ általános elnökhelyettesének bevezetője után Maróci Imre, a Pályázatírók és Tanácsadók Országos Szövetsége elnöke és Dr. Wessely Mária, a Pénzforrás főszerkesztője tartott ismertetést az EU 7. Keretprogramjáról nagyvállalalti szempontból. Egyetemi szempontból dr. Walter Virág beszélt a 7. Keretprogramról.
A tervezett további megvitatandó témajavaslatok: innovációs törvény korszerűsítése, szerzői jogvédelem, szabadalmi törvény, innováció az UMFT-ben és az akció programokban, bevált gyakorlatok cseréje a kiemelkedően sikeres innovatív országokkal (pl. Írország, Finnország.), MAG Zrt bemutatkozása, egyetemek-nagyvállalatok innovációs lehetőségeinek jobb feltárása, egy-egy példaértékű innováció bemutatása stb.
Az alakuló ülésen részt vett dr. Szabó Gábor, Szövetségünk elnöke is, valamint Koós Attila és Vámos Zoltán alelnök. A következő ülés várható időpontja: 2007. szeptember.

TOVÁBB >
Van megoldás
2007. május 10.

Az MGYOSZ közreműködésével megjelent a tízéves Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat emlékezetes eseteiből készült dokumentumriport kötet, jogi kommentárokkal, az MKDSZ tevékenységét keretbe foglaló szervezeti és működési szabályzattal, valamint a felkérhető közvetítők névsorával.

TOVÁBB >
Elvárt Adó- Adóreform
Az MGYOSZ állásfoglalása
2007. március 26.

Az elvárt adóval kapcsolatban az MGYOSZ - mint a (magyarországi legálisan) működő közepes és nagy vállalkozások érdekképviselete- a napokban szakmai konzultációt folytatott a kormányzattal és ezt követően kialakította előzetes állásfoglalását:

A kormány által javasolt módosítások nyomán megszűnnek a korábbi alkotmányossági aggályok, ugyanakkor a javaslat a bizonyítás terhét az érintett vállalatokra hárítja, ami számukra jelentős adminisztratív többletterhet jelent.

Az MGYOSZ szerint a kormány által várt közel hatvanmilliárdos adóbevétel nem reális. Ebből az adónemből származó központi bevétel számításaink alapján nem érné el vagy alig haladná meg a húszmilliárdot.

Az elvárt adó tervezett módon történő beszedése jelentős többletmunkát, többletköltséget okoz az erre hivatott APEH számára is. Ha az adóhatóság nem tud megfelelni új rendkívüli ellenőrzési kötelezettségének, kétségessé válik az új adónemtől elvárt hatás az adóelkerülők számának csökkenése. Ezáltal kérdésessé válhat az adónem hatékonysága és a bevezetés eredményessége.

Az MGYOSZ az elvárt adó kapcsán ismételten hangsúlyozza korábbi szakmai álláspontját: a gazdaság valamennyi szereplőjének érdekét, egy kellően előkészített és széleskörű szakértői vitával kísért adóreform szolgálná, amelyhez Szövetségünk továbbra is felajánlja együttműködését.

TOVÁBB >
Ajánlattételi útmutató
2007. március 22.

Az ÉVOSZ tudomására jutott, hogy a Közbeszerzések Tanácsa egy aktuális útmutatót készített, amellyel a közbeszerzési eljárások ajánlattevőit kívánja segíteni, hozzájárulva ezzel a sikeres ajánlattételhez. Mivel a közbeszerzési törvény szabályainak ismerete, a joggyakorlat figyelemmel kísérése nemcsak az ajánlatkérőknek, hanem az ajánlattevőknek is fontos érdeke, az ÉVOSZ a BKIK-val összefogva, a tagvállalatok versenyképességének növelése érdekében, eljuttatta a vállalkozásaiknak e hasznos kiadványt. >
Ez az ajánlattételi útmutató a kis- és középvállalkozási szektor közbeszerzési piacon való eredményes részvételének előmozdítása érdekében megfelelő szakmai iránymutatással kíván a közbeszerzések terén kevesebb tapasztalattal rendelkező ajánlattevők sikeres pályázatához hozzájárulni. >
Az útmutatóhoz mellékletként csatolt, a közbeszerzési törvény szerkezeti áttekintését nyújtó tartalomjegyzék a jogszabályban való könnyebb eligazodást segíti >
Bízunk benne, hogy jelen ajánlattevői útmutató hasznos segítséget nyújt az ÉVOSZ és az MGYOSZ tagvállalatai számára. >
Felhívjuk a tagvállalatok szíves figyelmét, hogy a kiadványból többletpéldányok átvehetők az ÉVOSZ titkárságán.
TOVÁBB >
OSHMail-ajánló
2007. március 13.

Az Európai Munkavédelmi Ügynökség havonta, huszonkét nyelven megjelenő hírlevelére szeretnénk felhívni tagjaink figyelmét.

TOVÁBB >
EU támogatási szabályok 2007-ben
2007. február 27.

A Pénzforrás Pályázati Szeminárium programjában Pénzügyminisztériumi tájékoztatást adnak arról, hogy a támogatások szabályozásában milyen változások várhatóak. Ezen kívül megtudhatják az érdeklődők, hogy milyen projektekkel lehet pályázni a Norvég Alalpra.

TOVÁBB >
Bérmegállapodás az OÉT-en
2007. január 30.

Az Országos Érdekegyezetető Tanács Megállapodása a 2007. évi keresetnövelési ajánlásról
1. Az Országos Érdekegyeztető Tanács megállapodott arról, hogy
- 2007-ben a bruttó keresetek 5,5 - 8 %-os növelését ajánlja a vállalkozási szférának, a kollekrív bértárgyalásokat folytató szociális partnereknek; és
- a jelen megállapodás végrehajtását a 2008. évi bértárgyalások előkészítésének keretében értékeli.
2. Az Országos Érdekegyeztető Tanács javasolja az országos és helyi kollektív tárgyalásokat folytatóknak, hogy az e megállapodásban foglaltak figelembevételével állapodjanak meg a keresetek 2007. évi növeléséről, ha arról még nem jött létre megállapodás.

Budapest, 2007. január 30.
/a megűállapodást mindhárom oldal képviselője aláírta/

TOVÁBB >
MGYOSZ delegáltak
2007. január 12.

 

A Foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításakor a jogalkotó létrehozta a Regionális Munkaügyi Tanácsokat. A törvény lehetővé teszi, hogy az OÉT-ben képviselettel rendelkező országos munkaadói szövetségek egy-egy tagot jelöljenek ezekbe a testületekbe. A Munkaadók és Gyáriparosok Szövetségének jelöltjei: Közép-magyarországi Régió: Vadász Zoltán, vezérigazgató, Miskolc-Kassa Régióért Kft.; Észak-alföldi Régió: Bara Mária, HR igazgató, Electrolux Lehel Kft.; Észak-magyarországi Régió: Szentpéteri István, elnök, ÉGYSZ; Dél-dunántúli Régió: Dr.Dobos István László, humán igazgató, Paksi Atomerőmű Zrt.; Közép-dunántúli Régió: Csapó Ádámné, humánpolitikai igazgató, VIDEOTON Holding Rt.; Nyugat-dunántúli Régió; Kámán János, ügyvezető igazgató, Pylon-94 Kft.

 

TOVÁBB >
Figyelemfelhívás
2007. január 9.

A szabadságolások rendjével kapcsolatos legújabb rendelkezésre hívjuk fel tagjaink figyelmét.

TOVÁBB >


Hírek archívum
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adatkezelési tájékoztató