Projektek
TOBEQU
2007. december

A tárgy kutatása közel másfél évtizede folyik az Unióban.Ebbe a projektbe kapcsolódtunk be. A program rövidítése szerint a cél a munkavállalói pénzügyi részvétel elősgítése a vállalatok gazdálkodásában.

TOVÁBB >
Felmérés az aktív öregedésről
2007.

Az Európai Unió támogatásával hat közép-kelet-európai ország munkaadói szövetségei közös projektet készítenek, amelynek célja, hogy ajánlásokat fogalmazzon meg a döntéshozók felé az egyre súlyosabbá váló demográfiai problémáknak a gazdaságot érintő negatív következményeinek csökkentése érdekében.

TOVÁBB >
TOBEQU2
2007.

A program rövidítése szerint a cél a munkavállalói pénzügyi részvétel elősegítése a válalkozások gazdálkodásában.

TOVÁBB >
InnoSME
2007. március


Olyan kkv-ket szándékozik felkutatni, bevonni és hálózattá összekapcsolni, melyek az információs és kommunikációs technológiai (IKT) szektorban folytatnak tevékenységet és melyek nyitottak, hogy a két nagy keretprogram, a CIP és az FP7 körében meghirdetett projektek által növeljék innovációs kapacitásukat. A kkv-ket nem közvetlenül, hanem szervezeteken keresztül (kamarák, vállalkozói szövetségek, fejlesztési ügynökségek) érik el. Az MGYOSZ, valamint az INNOVA Észak-Alföldi Regionális Ügynökség partnerként vesz részt a kétéves nemzetközi projektben. Tagvállalataink, tagszövetségeink tehát hasznos információkhoz juthatnak a projekt keretében tartott rendezvényeken, workshopokon, értékes tanácsadásban részesülhetnek, egy internetes szoftver program segítségével pedig kizárólagos hozzáférést élvezhetnek bizonyos szolgáltatásokhoz. Az innovációs kapacitás fejlesztését egy önértékelési rendszer garantálja. Részvételi igényeiket a mellékelt formanyomtatvány kitöltésével jelezhetik az aruszanov@mgyosz.be címen, illetve közvetlenül regisztrálhatnak magyar nyelven a http://www.innosme.eu/page.asp?n=registerstep1&lan=7 honlapon.

A projekt főbb állomásai:

2007. május 15.: Partnertalálkozó Budapesten
2007. június 14.: Partnertalálkozó Brüsszelben
2007. szeptember 18.: Szeminárium Debrecenben
2007. szeptember 20.: Szeminárium Budapesten


2007. szeptember 20.

MGYOSZ szeminárium Budapesten

Szeptemberben megrendezésre kerültek az InnoSME brüsszeli finanszírozású nemzetközi projekt 2007. évi magyarországi szemináriumai. Szeptember 18-án Debrecenben az INNOVA Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség szervezésében, két nappal később, 20-án pedig Budapesten az MGYOSZ adott otthont Székházában a rendezvénynek. Az esemény promóciójában, a vállalatok bevonásában az MGYOSZ együttműködő partnerei voltak: Joint Venture Szövetség, MISZ, IVSZ.
A szeminárium célja, hogy betekintést adjon elsősorban az IKT szektorban működő magyar kkv-knek az FP7-es és CIP európai keretprogramok felépítéséről, előzményeiről, újszerűségéről, a támogatható tevékenységek köréről, a pályázatok benyújtásának lépéseiről, a követelményekről, stb. A hasznos információk megosztására a nemzeti kapcsolattartókat kérték fel a szervezők, akikhez a közvetlenebb elérhetőség kedvéért a pályázatok előtt is lehet fordulni kérdésekkel.
A kkv-k azonban nemcsak brüsszeli forrásokra pályázhatnak, hanem hazai csatornákon keresztül is rendelkezésre állnak pénzösszegek, melyek segítséget nyújthatnak az innovatív ötletek megvalósítására. Ezekről a programokról és ösztönző kezdeményezésekről a GKM és az NKTH vezető főtanácsosai tartottak előadást.
Maga az InnoSME céljairól, eszközeiről, célcsoportjáról a projekt menedzsere számolt be. Ismertette az ingyenes szolgáltatások igénybevételéből származó előnyöket, az ún. SWOT elemzést, mely elsőként segít beazonosítani a vállalat erős, illetve gyenge pontjait és ezek alapján megoldási javaslatokat tesz az innovációs kapacitás fejlesztésére, az esetlegesen fennálló nehézségek leküzdésére. Azok a kkv-k, melyek már ezen a folyamaton túlléptek és egy új fázisba lépve konkrét projektötlettel rendelkeznek, a megvalósításhoz, formába öntéshez azonban szakértői segítségre és véleményre van szükségük, költségmentes személyes konzultációban részesülhetnek. Sőt, partnerkeresést is felvállal a projekt.
Mivel a tapasztalatcsere leghatékonyabb módja, ha saját nemzetbéli kkv-k örökítik le tudásukat, a szeminárium különösen nagy hozzáadott értéket képviselő panelje keretében az FP6-os európai keretprogram pályázataiban sikerrel teljesítő magyar vállalatok képviselői tartottak prezentációt. Számot adtak arról, milyen benyomásokat gyűjtöttek a konzorcium összeállítása, a dokumentáció benyújtása, a szerződéskötés, végrehajtás, elszámolás, stb tekintetében.
Jövő tavaszra tervezik a következő nemzeti szemináriumok megrendezését – a tervek szerint immár fókuszáltan, elmélyültebben, az IKT szektoron belül kisebb területre koncentrálva, ugyanakkor specifikusabb ismereteket nyújtva.
TOVÁBB >


Projektek archívum
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2015
2014
2013
2012
2010
2009
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008
2007
2006
Adatkezelési tájékoztató