Brüsszeli iroda

Az MGYOSZ Brüsszeli Iroda (MBI)

Az MGYOSZ brüsszeli jelenlétére, tapasztalataira és kapcsolatrendszerére építve fontosnak tartja, hogy szakmai támogatást nyújtson és elősegítse az üzleti élet szereplői és érdekeik független megjelenését Brüsszelben. Célunk, hogy megjelenési teret biztosítsunk tagvállalataink és szakmai tagszövetségeink részére és támogassuk nemzetközi kapcsolataik építését és európai érdekvédelmi tevékenységük alakítását.

E területen az MGYOSZ a „legjobb gyakorlat”-tal büszkélkedhet, hiszen több éve indított európai stratégiájának eredményeként ma már a legnagyobb Európai Munkaadói Szövetség a BUSINESSEUROPE-Confederation of European Business tagjaként, az európai negyed közvetlen közelében sikeresen működő képviseleti irodát tart fenn.

A Brüsszeli Iroda tevékenysége
A BUSINESSEUROPE bemutatása
AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG (EGSZB) bemutatása
Tagszövetségek és tagvállalatok számára nyújtott szolgáltatások
Elérhetőségek


A Brüsszeli Iroda tevékenysége

Európai érdekképviselet / BUSINESSEUROPE tagság
Allandó képviselet a BUSINESSEUROPE-ban
6 Szakbizottság és mintegy 40 munkacsoport munkájának követése és a szakértői részvétel koordinációja
Európai jogalkotás és politikák követése, BUSINESSEUROPE, Európai Bizottsági és EU parlamenti poziciók álláspontok véleményezése
Az EU Intézményeivel  és a társszövetségekkel való kapcsolatrendszer bővítése

Információ és tájékoztatás
Allandó Európai Hirek rovat - Magyar Gyáripar-ban
Európai témadossziék - jogszabálymonitoring
Pályázati információ – pályázati monitoring
Agazati kapcsolati térképek készítése

Szakmai utak/delegációk/képzések szervezése
• Brüsszeli székhelyű képzések (EU-kapcsolatépités, Lobbi, Környezetvédelem, Szallításpolitika, Energia) Környezetvédelem, Szallításpolitika, Energia)
Szakmai tanulmányutak
Szakmai Szövetségek európai kapcsolatrendszerének bővítése, igény szerint képviselete

Networking és promóciós tevékenység
Folyamatosan bővítjük az MGYOSZ kapcsolati hálózatrendszerét az Európai intézmények tisztségviselőivel, magyar képviselőkkel, európai szakmai szervezetekkel, hozzájárulván Magyarország és a magyar vállalatok  ismertségéhez. Előadásokkal és vállalati információval tájékoztatjuk hálózati partnereinket és a brüsszeli magyar sajtó képviselőit.

További információ: vadasz@mgyosz.be


A BUSINESSEUROPE bemutatása

A BUSINESSEUROPE (UNICE) múltja a II. világháborút követően az 1949-ben alapított Európai Ipari Szövetségek Tanácsára nyúlik vissza (Conseil des Fédérations Industrielles d'Europe (CIFE).
az Európai Közösséget létrehozó Római Szerződést követően alakult az Európai Közösség Ipari Uniójává (Union des Industries de la Communauté européenne (BUSINESSEUROPE (UNICE)), kezdetben 8 taggal. Alapító tagjai a hat alapító tagállam nyolc ipari és munkaadói szövetsége voltak: BDI and BDA (NSZK), CNPF (jelenlegi Medef elődje, Franciaország), Confindustria (Olaszország), the FEDIL (Luxemburg), the FIB (a jelenlegi FEB elődje, Belgium), the VNO and FKPCWV (a jelenlegi VNO-NWC elődje , Hollandia).

Manapság az Európai Unió által elismert négy szociális partner egyikeként, a BUSINESSEUROPE 39 szövetséget tömörít és az európai vállalkozói közösség legbefolyásosabb képviselőjeként tartják számon.

A folyamatos bővítésekkel egyre szélesebb tagságot és erősebb befolyást nyert szervezet alapvető motivációja és hivatása változatlan: a tagállamok központi ipari munkaadói szövetségek egyesítése és fellépésük koordinálása az európai versenyképesség javítása érdekében

A BUSINESSEUROPE egyúttal az európai munkaadói szövetségek szószólója az Európai intézmények felé.

A BUSINESSEUROPE állandó munkakapcsolatot alakított ki az hivatalos uniós szervekkel, tanulmányokat készíttet, képviseli és koordinálja az általános horizontális európai munkaadói érdekeket.
A jogszabálykövetési és érdekképviseleti munka hat szakmai bizottságon keresztül, mintegy negyven munkacsoportban zajlik. A szervezet megközelítőleg ötven fős stábbal működik, az osztrák nemzetiségű főtitkár Markus J. Beyrer vezetésével.

A BusinessEurope jelenlegi elnöke a svéd Fredrik Persson.


További információ: Businesseurope logo


AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG (EGSZB) bemutatása

Az EGSZB-t az 1957-es Római Szerződések hozták létre azzal a céllal, hogy a gazdasági és társadalmi érdekcsoportokat bevonják a közös piac létrehozásába, és intézményi struktúrát biztosítsanak ahhoz, hogy ezek tanácsot tudjanak adni az Európai Bizottságnak és a Miniszterek Tanácsának az Európai Közösséggel kapcsolatos kérdésekről.Az EGSZB konzultatív testület, amely hivatalos platformot biztosít az európai társadalmi-szakmai érdekcsoportok és mások számára, hogy kifejtsék álláspontjukat uniós kérdésekről. Az EGSZB-s vélemények a Tanácsnak, az Európai Bizottságnak és az Európai Parlamentnek szólnak, így az intézménynek kulcsfontosságú szerepe van az Unió döntéshozatali folyamatában.

Az EGSZB-nek 329 tagja van, akik európai gazdasági és szociális érdekcsoportokból kerülnek ki. A tagállamok jelölése alapján az Európai Unió Tanácsa nevezi ki őket ötéves időtartamra, megújítható mandátummal. A legutóbbi tisztújításra 2020 októberében került sor, ekkor kezdődött a 2020–2025-ös hivatali időszak. A tagok az alábbi három csoport egyikébe tartoznak: Munkáltatók (I. Csoport), Munkavállalók (II. Csoport), Civil társadalmi szervezetek (III. Csoport)

Az EGSZB Munkáltatói csoportja az ipartól a kiskereskedelemig, a mezőgazdaságtól a szolgáltatásokig az üzleti ágazatok széles skálájának aktív vállalkozóit és a vállalkozói szervezetek képviselőit tömöríti, így képviselve minden vállalkozást a kkv-któl egészen a nagyvállalatokig. Tagjai aktív szerepet vállalnak az üzleti életben, és az uniós tagállamok üzleti életének mindennapjairól adnak valós képet az uniós szint felé. Őszintén elkötelezettek amellett, hogy tapasztalatukat az európai projekt elmélyítésének szolgálatába állítsák. Összesen több mint 20 millió vállalkozást képviselnek Európában.

Az MGYOSZ képviselője 2004 óta vesz részt az EGSZB munkájában.Tagszövetségek és tagvállalatok számára nyújtott szolgáltatások

Az európai ágazati érdekképviseleti munkába folyamatosan bekapcsolódni kívánó MGYOSZ tagszervezeteknek az iroda az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

1. Brüsszeli képviselet
Magyarország csatlakozásával a hazai vállalkozások és szakmai szövetségek számára is jelentős érdekérvényesítési helyszínként jelenik meg Brüsszel, hisz a tagságuk működését befolyásoló döntések hangsúlya az unió fővárosára tevődik át. Az MGYOSZ brüsszeli irodája segítségével a szövetség lehetőséget kap, hogy tagsága hatékonyabb képviselete érdekében állásfoglalásait az európai döntéshozók felé közvetítse, szakmai szövetségesekre, partnerekre találjon. 

2. A szövetség/tagvállalat a brüsszeli megjelenésen túl – költségtérítés ellenében - az alábbi szolgáltatásokat veheti igénybe:
Alkalmi irodai infrastruktúra:
Szakmai tárgyalásokhoz, szemináriumokhoz helység biztosítása
Brüsszeli tartózkodása alatt irodai infrastruktúra : internet, telefon és számítógép, fénymásoló hozzáférés biztosítása.

Reprezentáció és networking:
Képviselet ellátása európai szakmai szervezetekben – kapcsolattartás a Szövetség európai partnereivel
Szakma-specifikus és ágazati kapcsolati-térkép összeállítása
Partnerkeresés és európai együttműködési hálózatokba történő bekapcsolódás és azokban való részvétel
Intézményi kommunikáció

Testreszabott információs és jogszabályi/pályázati figyelő:
Jogszabálymonitoring előkészítés alatt álló közösségi szabályzásról
Tanulmányok, háttéranyagok készítése, tagállami példák gyűjtése hazai érvrendszer támogatásához – „koalíciós partnerek” felkutatása
Közvetlenül Brüsszelben pályázható források, programmok és tenderek figyelése

Tanulmányutak és képzés:
Brüsszeli szakmai látogatások és képzések szervezése

Az MGYOSZ képviselet által nyújtott szolgáltatások a szakmai szövetségek és tagvállalatok egyedi  érdekeinek megfelelően:
alapját képezhetik egy későbbi kialakítandó önálló képviselet előkészítési feladatainak ellátására,
állandó megjelenési lehetőséget biztosít az MGYOSZ meglévő és folyamatosan bővülő kapcsolatrendszerén  keresztül,
felhasználható a szakmai szövetségek és tagvállalatok, éppen aktuális jogszabályi vita vagy lobbi-érdeke során  felmerülő stratégiai jelenlétének biztosítására is.
További infomáció : Vadász Borbála, irodavezető vadasz@mgyosz.be


MGYOSZ Brüsszeli Iroda elérhetősége

MGYOSZ Brüsszeli Iroda
168, Avenue de Cortenbergh
B-1000 Brussels, Belgium
Phone: +361 474 2041
E-mail : info@mgyosz.be


Adatkezelési tájékoztató