Etikai kódex

A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége

Etikai Kódexe

 

I.

Bevezetés

Az Etikai Kódex létrehozásával az MGYOSZ tagjai és tagszervezetei révén olyan viselkedési modellek érvényesülésére és tiszteletben tartására törekszik, amelyek a törvények, a jog uralmán, a gazdálkodók önállóságán, a partnerek érdekeinek tiszteletben tartásán alapulnak.

Az etikai kódex célja, hogy ösztönözzön a becsületes üzleti magatartásra és a tisztességes versenyzésre.

A szövetség társadalmi szervezetként hozzá kíván járulni a nemzetgazdaság fejlődéséhez, valamint a gazdaság erősítése mellett az üzleti, kereskedelmi erkölcs normáinak védelméhez is.

Ezek a célok a tagok teljes elkötelezettségével és felelős részvételével valósíthatók meg.

Az MGYOSZ önkéntességen alapuló szervezet, melynek tagjai önkéntesen vállalják az alapszabályban és az etikai kódexben rögzített szabályrendszert, a szövetség képviseletében eljárók pedig betartják a lobbizás etikai normáit. A tagok tiszteletben tartják azt az alapszabályban megfogalmazott célt, hogy az MGYOSZ működése során független a politikai pártoktól, mozgalmaktól, de azokkal együttműködésre törekszik.

Az Etikai Bizottság eljárásában alapvető cél, hogy a felek közötti vitás helyzeteket az érdekeltek közvetlen tárgyalások útján, érdekeik egyeztetésével oldják meg. A Bizottság eljárásával segítse a felek közötti további együttműködést, a perek megelőzését, a viták peren kívüli rendezését. A Bizottság működésével a tisztességes gazdasági versenyt, valamint a gazdálkodó szervezetek együttműködésének zavartalanságát is hivatott szolgálni.

 

II.

Az Etikai Kódex alanyai

Az MGYOSZ alapszabálya szerint az Etikai Bizottság állást foglal az MGYOSZ tagjainak és képviselőinek etikai vétsége ügyében.

A Kódex alanyai tehát a

 

III.

Az MGYOSZ tagjainak etikai normái

A tagok

Az MGYOSZ tisztségviselőitől elvárja, hogy tevékenységükkel és magatartásukkal képviseljék és valósítsák meg az etikai kódex előírásaitis. A közéleti szerepben vállalt közszereplés nem adhat alapot a saját vállalkozás előtérbe helyezésére. Saját vállalkozását, vagy személyét illető kérdésekben senki nem járhat el a választott szövetségi funkciójából következően. Ilyen esetekben a szövetségi tisztségviselő elfogultság okán mást kérjen fel helyettesítésére.

IV.

Az Etikai Bizottság működési rendje

V.

Az Etikai Bizottság eljárása

Az Etikai Kódexet a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége 1999. szeptember 28.-i Közgyűlése elfogadta és hatályba léptette.

Adatkezelési tájékoztató