Hírek
Az Európai Munkaadói Szövetség javaslatai a következő uniós ciklusra
2024.04.16

A BusinessEurope javaslatcsomagot állított össze az idén megújjuló európai intézmények számára, melyben kiemelik a következő öt év legfontosabb gazdasági, társadalmi és környezeti kihívásait. A REBOOT EUROPE (Európa újraindítása) című program konkrét javaslatokat tartalmaz a döntéshozók számára a 2024-2029-es időszakra.

TOVÁBB >
Mi várható a hazai területfejlesztés megújítása terén?
2024.04.11.

Az MGYOSZ Csúcstalálkozó-sorozatának idei első rendezvénye a hazai területpolitika megújításáról szólt. A 2023. április 9-én, a Gundel Étteremben tartott eseményen Mayer Gábor a Közigazgatási és területfejlesztési minisztérium területfejlesztésért felelős államtitkára beszélt magyarország területfejlesztési terveiről, illetve ismertette az elmúlt tíz év területen elért pozitív változásait is.

TOVÁBB >
Tripartit Szociális Csúcs 2024, Brüsszel
2024.03.21

„Egy gazdaságilag és társadalmilag erős Európa, amely meghatározó a világban”- Tripartit Szociális Csúcs volt március 20-án Brüsszelben, az EU legmagasabb szintű vezetőinek és a szociális partnerek részvételével.

TOVÁBB >
Olasz delegáció látogatása
2024.03.12.

A Confindustria magyar és kelet-európai vezetői az MGYOSZ-nál tárgyaltak. Többek között megállapodtak egy közös munkaprogram kidolgozásáról is, mely később bővülhet más országok tagszervezeteivel.

TOVÁBB >
A litván nagykövet járt az MGYOSZ-nál
2024.03.11.

A találkozón megismertük Litvánia gazdasági kihívásait és megvitattuk a jövőbeli együttműködés lehetőségeit.

TOVÁBB >
Európai Uniós biztossal találkozott az MGYOSZ alelnöke
2024.03.01.

Az Európai Bizottság foglalkoztatásért és szociális ügyekért felelős biztosa meghallgatást tartott Budapesten.

TOVÁBB >
Svéd munkaadói delegáció járt az MGYOSZ-nál
2024.02.29.

A Svéd Munkaadói Szövetség (Confederation of Swedish Enterprise) brüsszeli irodájának munkatársai hazánkban jártak.

TOVÁBB >
Lengyel testvérszervezetnél az MGYOSZ
2024.02.26

Az MGYOSZ delegációja a múlt héten ellátogatott lengyel testvérszervezetéhez a Lewiatan-hoz.

TOVÁBB >
Az Európai Bizottság konzultációt folytatott a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló rendelet (SFDR) végrehajtásáról. Az SFDR rendelet 2021 márciusától alkalmazandó.
2024.01.19.

A BusinessEurope legújabb hírlevelében az SFDR-ről szóló álláspontját is olvashatjuk, amelyben támogatja a Bizottság által végzett értékelést a SFDR pénzügyi szolgáltatási ágazatban történő alkalmazására vonatkozóan. A SFDR kiemelt szerepet játszik az EU fenntartható pénzügyi politikájában, amely a magánbefektetések ösztönzését célozza a fenntartható gazdaságra való átállás támogatása érdekében. A rendelet átláthatóságot kíván biztosítani a befektetőknek a fenntarthatósági kockázatokról és az ilyen befektetések társadalmi és környezeti hatásairól. Fontos, hogy az SFDR és az európai fenntarthatósági jelentéstételi szabványok (ESRSs) között összhang legyen a pénzügyi szektor és nem pénzügyi vállalatok közzétételei tekintetében. A végrehajtási határidőket összehangoltan kell meghatározni a megbízható adatok biztosítása érdekében. Egységesített fogalommeghatározásra van szükség, különösen a "ne okozz jelentős kárt" elvét illetően, amelyet az SFDR és a taxonómiai rendelet között jobban össze kellene hangolni. Az SFDR-nek figyelembe kell vennie az európai fenntarthatósági jelentéstételi szabványokban lefektetett elveket, és tisztázni kell a "nem lényeges kérdések" kezelését. A PAI-mutatókat (fenntarthatósági hatásokra vonatkozó mutatókat) módosítani kell az ESRSs előírásainak megfelelően. Végül, a nem pénzügyi vállalatokra vonatkozó költségeket és relevanciát gondosan kell értékelni, figyelembe véve a konzultációs dokumentumok hiányosságait ezen a területen.

Az állásfoglalás ezen a linken érhető el:
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/position_papers/ecofin/2023-12-20_pp_sustainable_finance_disclosures_regulation.pdf

Az SFDR kötelező ESG közzétételi kötelezettségeket ír elő az eszközkezelők és más pénzügyi piaci szereplők számára. Magyarországon 2024. január 1-jétől hatályba lépett 2023. évi CVIII. törvény (ESG tv.) a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról, valamint az (EU) 2019/2088 rendelet módosításáról szóló, 2020. június 18-i (EU) 2020/852 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg az Európai Unió jogának való megfelelés érdekében.

Az új törvény értelmében, a vállalati társadalmi felelősségvállalás és fenntartható finanszírozás előmozdítása a fő cél. A törvény az egyes gazdálkodó szervezetek tevékenységét fenntarthatósági szempontok alapján átláthatóvá és összehasonlíthatóvá teszi, ezáltal a pénz- és tőkepiaci szereplők számára teljesebb kép alakul ki a vállalatokról.

Továbbá, támogatja az európai zöld megállapodás megvalósítását, és biztosítja a jogi szabályozás összhangját az EU fenntarthatósági keretrendszerével és nemzetközi számviteli elvekkel. A Vállalati Fenntarthatósági Jelentéstételi Irányelv (CSRD) és a Vállalati Fenntarthatósági Átvilágítási Irányelv (CSDDD) átültetését végzi el.

A törvény kötelezi a vállalatokat, hogy nyilvánosságra hozzanak megfelelő információkat fenntarthatósági kockázataikról és lehetőségeikről, a környezeti és emberi jogi hatásaikról, amelyek összefüggnek tevékenységükkel.
Emellett szigorúbb előírásokat állapít meg a vállalatok számára az ESG Beszámoló és a Fenntarthatósági jelentés elkészítése terén. Ezek a változások kifejezetten érintik a közérdeklődésre számot tartó vállalatokat és kis- és közepes vállalkozásokat (KKV-k), akiknek hitelesített jelentéseket kell készíteniük a fenntarthatósági követelményeknek megfelelően. Az új feladatok közé tartozik a Fenntarthatósági jelentés és ESG beszámoló előkészítése, új belső eljárásrendek kidolgozása, és felelősök kinevezése az új követelmények kezelésére.

Az intézkedések célja a vállalati fenntarthatósági jelentések hatékony és sikeres teljesítése, valamint, az üzleti modellek fenntarthatóságának fokozása és a zöld gazdaság irányába való elmozdulás.

Magyar Andrea

TOVÁBB >
Az EGSZB Munkaadói Csoportjának elnökének budapesti látogatása
2024.01.19.

A találkozón szó esett a magyar gazdaság aktuális helyzetéről, valamint a közelgő magyar uniós soros elnökség legfontosabb témáiról.

Mallia elnök úr ezután megbeszélésen vett részt Lakatos Péterrel, az MGYOSZ társelnökével, Rolek Ferenccel, az MGYOSZ alelnökével és Wimmer Istvánnal, az MGYOSZ főtitkárával. A megbeszélésen a magyar vállalatok kihívásairól és eredményeiről, valamint a következő európai intézményi ciklus gazdasági prioritásairól is egyeztettek.

A program utolsó találkozójára az Európai Úniós Ügyek Minisztériumában került sor, ahol dr. Molnár Balázs, Európa-politikáért és a magyar elnökség operatív feladataiért felelős helyettes-államtitkár fogadta a delegációt. A megbeszélésen a magyar kormány kiemelt témáiról és az elnökséghez kapcsolódó tervekről kaptunk részletes tájékoztatást.

TOVÁBB >
Elindult legújabb nemzetközi projektünk
2024.01.18.

A héten tartottuk meg első találkozónkat nyertes pályázatunk partnereivel.

A projektet Szövetségünk vezeti, melynek keretében a hazai kutatás az ELTE-ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszékének kutatói támogatásával valósul meg. A projekt nemzetközi partnerei a Szlovák Munkaadói Szövetség #NUE, a Szlovén Munkaadói Szövetség #ZDS, a Román Munkaadói Szövetség #Concordia, a Montenegroi Munkaadói Szövetség #MEF, a Szerb Munkaadói Szövetség #SAE és szakszervezeti partnereink.

A találkozón végigvettük az ágazati szociális párbeszéd, az ágazati kollektív tárgyalások helyzetét a partnerországokban, egyeztettük a két éven át futó projekt feladatait és eseményeit. Ezt követően az ELTE munkajogi szakértői segítségével pontosítottuk a kutatási feladatokat és módszert.

A kutatási projekt fejleményeiről a továbbiakban rendszeres tájékoztatást adunk.

A projekt az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg. Projekt azonosító: 101126461 SEC-CEE SOCPL-2022-IND-REL

TOVÁBB >
Az Európai Bizottság konzultációt folytatott a fenntarthatósági közzétételekről szóló rendelet (SFDR) végrehajtásáról. Az SFDR rendelet 2021 márciusától alkalmazandó.
2024.01.17.

Az SFDR kiemelt szerepet játszik az EU fenntartható pénzügyi politikájában, amely a magánbefektetések ösztönzését célozza a fenntartható gazdaságra való átállás támogatása érdekében.

TOVÁBB >


Hírek archívum
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adatkezelési tájékoztató