Tagfelvétel
Belépési nyilatkozat
A gazdasági társaság
neve:
címe:
nyilvántartásbavételi száma:
teljes jogú képviselőjének
neve:
beosztása:
telefonszáma:
fax száma:
e-mail címe:
Mint a fent megjelölt szervezet teljes jogú képviselője kijelentem, hogy az általam képviselt gazdasági társaság a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ) tagja kíván lenni.
Kijelentem, hogy az MGYOSZ alapszabályát elfogadom, a tagsággal járó kötelezettségeknek eleget teszek.
Kijelentem továbbá, hogy a tagsággal járó jogokat az általam képviselt szervezet gyakorolja.
Információs adatok:
A gazdasági társaság
jegyzett alaptőkéje: eFt
éves árbevétele: eFt
által foglalkoztatottak száma: fő
Egyéb megjegyzés:
Jelentkezés A mezők törlése
Az MGYOSZ-ról

« Vissza az előző lapra

Vissza a lap elejére »