Közgyűlések
 MGYOSZ Közgyűlés

A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége
Elnökségének

á l l á s f o g l a l á s aAz MGYOSZ a legnagyobb országos munkaadói és gazdasági érdekképviseleti szervezetként alapvetően érdekelt a kormány és a szociáli partnerek közötti folyamatos társadalmi párbeszédben. Bár az érdekegyeztetés rendszerének továbbfejlesztéséről folytatott tárgyalások eddig nem vezettek megállapodáshoz, az MGYOSZ szükségesnek tartja és kész a tárgyalások folytatására annak érdekében, hogy létrejöjjön a három fél egyetértésén alapuló megállapodás.

Az MGYOSZ egyetért az előzetes szakmai egyeztetéseken kidolgozott javaslatnak a társadalmi párbeszéd új rendszeréről szóló első és a Munka Törvénykönyvének módosításáról szóló második fejezetével. A megállapodás-tervezet harmadik fejezetében foglaltak elvi célját nevezetesen, hogy a bérek növekedése a gazdaság teljesítményének alakulásától függjön, szintén elfogadja. Szükségesnek tartja azonban, hogy a kormány a vállalati gazdálkodást befolyásoló egyéb feltételekről (adókról, járulékokról), illetve a gazdaság általános helyzetének alakulásáról (költségvetés és államháztartás helyzete, külső egyensúly) előzetes egyeztetéseket folytasson a szociális partnerekkel és ezek alapján jöjjön létre bérmegállapodás.

Az MGYOSZ kezdeményezi a tárgyalások mielőbbi folytatását a háromelemű megállapodás tervezetéről és ennek részeként a bértárgyalások megkezdését.
Budapest, 1999. április 7.
Adatkezelési tájékoztató