Közgyűlések
 MGYOSZ Közgyűlés


EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSamely létrejött egyrészről a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (1016 Budapest, Krisztina krt. 9., képviselő: Koji László) továbbiakban BKIK,

másrészről a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (1055 Budapest, Kossuth L. tér 6-8. Képviselő: Széles Gábor), továbbiakban MGYOSZ között az alulírott helyen és napon.

Az együttműködés célja:

Mind a BKIK, mind pedig az MGYOSZ stratégiai feladatának tartja a magyar gazdaság Európa Uniós csatlakozásra való felkészítését, ennek érdekében az európai és nemzetközi munkaadói szervezetekkel való kapcsolattartás, az adott szervezetekben való érdemi szakértői tevékenységet. Felek törekednek mindezek megvalósítására szolgáló feltételek megteremtésére, az ehhez szükséges szakmai, infrastrukturális háttér kialakítására.


Az együttműködés tárgya:

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségével történt előzetes egyeztetéseket követően úgy döntött, hogy támogatja az MGYOSZ által kidolgozott és a fenti célkitűzéseket megvalósító projekteket.

A megállapodás keretében javasolt programok:

 1. Számítógépes információrendszer, adatbázis fejlesztése az MGYOSZ tagjai, tagszervezetei irányába, illetve a szövetség kiemelt európai partnerszervezeteivel való kapcsolattartás kiépítése, a meglévő rendszerek bővítése érdekében.
 2. Vállalatvezetői Fórumok szervezése, a hazai gazdaságirányítás rendszerének, gazdaságpolitikai elképzeléseknek megismertetése, az EU csatlakozással kapcsolatos tárgyalások figyelemmel kisérése, vállalatok részéről folyamatosan érkező javaslatok, észrevételek visszacsatolása a kormányzati intézmények, és az Uniós szervezetek képviselői felé.
 3. Az MGYOSZ nemzetközi szervezetekkel való közvetett és közvetlen kapcsolattartásainak költségei, hazai és külföldi találkozókon való részvétel, illetve MGYOSZ által történő szervezése.
 4. Az oktatás, szakképzés és a munka világát érintő aktuális kérdéseknek az MGYOSZ szakértői által történő feldolgozása, szemináriumok szervezése, kiadványok megjelentetése formájában.
 5. Az 1-3. pont alapján megvalósítandó projektek elemei tematikai részletezését és határidejét az 1. sz. melléklet tartalmazza, mely a megállapodás elválaszthatatlan részét képezi.


  A megállapodás hatálya

1999. december 31-ig terjed ki, melynek lejárta előtt 2 hónappal a felek az együttműködés vagy az elért eredmények tapasztalatairól, az együttműködés folytatásának lehetőségéről elnöki szinten megbeszélést folytatnak, melynek tartalmát jegyzőkönyvben rögzítik.

Teljesítés módja

A BKIK vállalja, hogy az elfogadott céloknak megfelelő - az 1. sz. mellékletben rögzített tevékenységekre nyújtandó - 4 MFt, azaz Négymillió forinttámogatás 50 %-át, azaz Kettőmillió forintot a szerződés aláírását követő 8 napon belül átutal az MGYOSZ Merkantil Bank 12801011-10081880 sz. bankszámlájára.
A támogatás további 50 %-ának megfelelő Kettőmillió forint átutalására a projektek megvalósulását rögzítő jegyzőkönyv megállapításainak kölcsönös elfogadása és aláírása után 8 napon belül kerül sor.

Kapcsolattartás:

A projektek előkészítésével, a megvalósításával felmerülő kérdések tisztázására a
BKIK részéről:        dr. Bene Miklós Vállalkozásfejlesztési igazgató-helyettes,
MGYOSZ részéről:        Wimmer István főtitkár

tartja a kapcsolatot.

Budapest, 1999. szeptember 28.
Koji László

Széles Gábor

BKIK elnök

MGYOSZ elnök1.sz. MELLÉKLET

A BKIK-MGYOSZ MEGÁLLAPODÁSHOZ
 1. Informatikai kapcsolat kiépítése és bővítése nemzeti munkaadói és gyáriparos szövetségekkel.
  Elsősorban az osztrák, VOI, a német BDI, az olasz CONFINDUSTRIA, a francia MEDEF adatbázisára történő kapcsolódás.
 2. Az Európai Unió munkaadói szervezeteinek információs bázisával való kapcsolat kiépítése a Brüsszel központú Európai Munkaadók és Gyáriparosok Szövetségével (UNICE), a Párizs székhelyű Európai Fővárosok Gyáriparos Szövetségeinek Szervezetével (OPCE), az MGYOSZ kezdeményezésére megalapított Magyar Munkaadói Szervezetek Nemzetközi Együttműködési Szövetsége (CEHIC) tevékenységének részeként.
 3. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége új WEB lapjának elkészítése, információk elhelyezése és karbantartása a szövetségről, annak tevékenységéről, tagszervezeteiről és együttműködő partnereiről. A legfontosabb partnerek, illetve az MGYOSZ tagjai számára fontos adatbázisokkal való kereszt-linkek kialakítása, elérhetőségük megjelenítése.Adatkezelési tájékoztató