Közgyűlések
 MGYOSZ Közgyűlés


Az MGYOSZ Elnökségének állásfoglalása
a gazdaságpolitika néhány időszerű kérdéséről

 1. Az MGYOSZ Elnöksége pozitívan értékeli, hogy sikerült fenntartani a gazdaság 1997-ben megindult dinamikus növekedését és kedvezőnek látja a növekedés jövőbeni rövid távú lehetőségeit is.
 2. A kedvező általános értékelés mellett az MGYOSZ több, a gazdasági növekedés kiegyensúlyozatlanságára utaló folyamatot is lát. E területeken az MGYOSZ gyorsabb előrelépést tart szükségesnek ahhoz, hogy a növekedés dinamizmusa hosszabb távon fenntartható legyen:
   • A gazdasági fellendülés még mindig erősen koncentrálódik az ipar néhány területére, a növekedési dinamika lassan terjed a gazdaságban, alig csökkentek egyes ágazatok, tevékenységi fajták, tulajdoni formák, vállalati méretek, értékesítési irányok szerinti különbségek. Az MGYOSZ szükségesnek tart alapos elemzést az okok feltárására, és annak alapján kormányzati intézkedéseket. Különösen fontosnak tartja az MGYOSZ a beszállítói rendszerek fejlődésének elősegítését kormányzati eszközökkel.
  • Nagyok és nem csökkennek az ország egyes területei, régiói közötti fejlődési különbségek. Az MGYOSZ Elnöksége szerint a dinamikus növekedés fenntartásához elengedhetetlen a további polarizálódás megállítása és a kiegyenlítődést elősegítő folyamatok erősítése: az infrastruktúra fejlesztése, beleértve a fizikai infrastruktúra mellett a technológiai, a távközlési és a humán infrastruktúrát is.
  • A költségvetés egyensúlyára veszélyes bizonytalansági tényező a társadalombiztosítás, azon belül elsősorban az egészségügyi rendszer finanszírozása. Az államháztartás átalakítási folyamata megszakadt, a nyugdíjreform továbbvitelére, az egészségügy átalakítására 2001-ben sem kerül sor. Nem csökkennek a vállalkozások élő munkához kapcsolódó közterhei Az MGYOSZ az egyik legsürgetőbb feladatnak tartja az egészségügyi rendszer átalakítását, még annak tudatában is, hogy az átmenetileg költségnövekedéssel járhat.
 3. Az MGYOSZ a készülő költségvetés alapvető követelményének tartja, hogy a gazdaság javuló teljesítményéből keletkező többletforrások, valamint a költségvetési előirányzatot meghaladóan keletkező többletbevételek elosztásánál és felhasználásánál előnyt élvezzen a növekedést hosszabb távon veszélyeztető fenti feszültségek oldása, továbbá a gazdaság felkészítése az EU csatlakozásra: a válsághelyzetben lévő, vagy a csatlakozással várhatóan válsághelyzetbe kerülő gazdasági területek helyzetének rendezése, az ÁFA-kulcsok fokozatos mérséklése, az élőmunka terheinek csökkentése.
 4. Az MGYOSZ üdvözölte a kormány döntését egy hosszabbtávú gazdaságfejlesztési terv – az ún. Széchenyi terv – kidolgozására. Határozott véleménye, hogy a terv elkészítéséhez érdemi párbeszédre van szükség a gazdaság képviselőivel. Az MGYOSZ Elnöksége sajnálattal állapítja meg, hogy erre mindeddig nem került sor.
 5. A gazdaság teljesítményének alakulására az elmúlt években jótékony hatással volt a gazdaság autonómiájának erősödése, az egyre nagyobb arányban magántulajdonon alapuló gazdaság függetlenedése az állam közvetlen beavatkozásaitól. Az MGYOSZ elnöksége aggodalommal vesz tudomást minden olyan kormányzati lépésről, a piaci folyamatokba történő közvetlen, adminisztratív beavatkozásról, amely e folyamat visszafordulásának veszélyét hordozza.
 6. Az MGYOSZ elnöksége elégtelennek tartja a társadalmi szintű párbeszéd rendszerének működését. Az új rendszer eddigi tapasztalatai kedvezőtlenek: a gazdasági és a munkaügyi egyeztetés merev, intézményes szétválasztásával csökkent a vállalkozások véleménynyilvánítási, beleszólási lehetősége a gazdaság működési feltételeinek alakításába, még az általuk közvetlenül finanszírozott Alapok felhasználásába is.
  Az MGYOSZ elnöksége szükségesnek tartja a Gazdasági Tanács mielőbbi, a bértárgyalásokat megelőző összehívását, előzetes szakértői tárgyalások alapján érdemi vita lefolytatását a költségvetés tervezetéről.
 7. Az adótörvények 2001.évre szóló tervezett módosításai közül az MGYOSZ határozottan ellenzi:
  • a részvények árfolyamnyereségének megadóztatását
  • az üzleti reprezentáció adóköteles bevétellé minősítését
  • a jövedéki adó-törvényben az üzemanyagok jövedéki adójának „valorizálását”
  • az üzemanyag-megtakarítás adóköteles jövedelemmé minősítését
  • a képzés- és konferencia célú idegenforgalom adómentességének megszüntetését.
 8. A környezetvédelmi termékdíjakról szóló törvény javasolt módosításában, amely szokásosan a költségvetési törvény mellékleteként kerül benyújtásra, az MGYOSZ elfogadhatatlannak tartja a környezetvédelmi termékdíjak inflációt meghaladó mértékű emelését, és a kormányzati szándékot a jelenlegi termékdíj-rendszer középtávú fenntartására.
 9. Az MGYOSZ Elnöksége a minimálbér kormány által javasolt 40000 Ft-ra emelését abban az esetben tudja elfogadni, ha a bekövetkező bérköltség-növekedést egyéb intézkedések megfelelően kompenzálják, vagyis sem a vállalkozások összességénél, sem jelentősebb vállalkozói csoportoknál nem következik be a gazdálkodást veszélyeztető tehernövekedés.Adatkezelési tájékoztató