Közgyűlések
 MGYOSZ Közgyűlés



PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

Járai Zsigmond úr
miniszter




Tisztelt Miniszter Úr!


Szíves tájékoztatásul mellékelten megküldjük számításunkat, amelyet a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségében a tagsági körünket érintő - a kormány által javasolt minimálbér-emelés és a társadalombiztosítási járulék csökkentésének együttes hatásaként bekövetkező - 2001. évi költségváltozás kimutatására készítettünk.

A számítások alapján egyértelmű, hogy a versenyszféra (egyéni vállalkozókat nem tartalmazó) gazdálkodó szervezeteinél a 40.00.- Ft-os minimálbérre való áttérés közvetlenül is több tízmilliárdos tehernövekedést okoz, amit a járulékcsökkentés nem ellensúlyoz. Súlyosbítja a helyzetet, hogy az élőmunkával kapcsolatos költségnövekedés az ellehetetlenülésig nehezíti több, a tagsági körünkbe tartozó gazdasági területen működő cég (könnyűipar, kereskedelem, idegenforgalom, bérmunkából élők) helyzetét. Félő, hogy a beszállítók egy része sem tudja költségnövekedését áraiban elismertetni, illetve komoly veszély, hogy a külföldi cégek új, nem magyarországi beszállítókat keresnek.

Mindezek figyelembevételével az MGYOSZ - a tagsága, illetve a vállalkozói szféra egészének érdekeit szem előtt tartva - a kormány javaslata szerinti minimálbéremelést, a költségnövekedés csak részbeni kompenzálása miatt elfogadni nem tudja.


Budapest, 2000. november 10.


Üdvözlettel

Széles Gábor
elnök


Adatkezelési tájékoztató