Közgyűlések
 MGYOSZ Közgyűlés
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

az Egészségügyi Minisztérium valamint a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége között

Az Egészségügyi Minisztérium mint az egészségpolitika cél-, eszköz-, és intézményrendszerének kidolgozója, valamint a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége mint a magyar gazdaságnak a tagszervezetek által létrehozott legnagyobb országos gazdasági és munkaadói érdekképviseleti szövetsége,

felismerve annak fontosságát, hogy a magyar gazdaság és társadalom fejlődéséhez a független társadalmi szervezeteknek is hozzá kell járulnia,
figyelembe véve azt, hogy a gazdaság fejlődésének egyik fontos láncszeme az egészségpolitika célkitűzéseinek a foglalkoztatottak érdekében történő megvalósulása,
egyik fontos feladatának tartva a magyar gazdaság és egészségügy felkészítését az Európai Uniós csatlakozásra, és ennek érdekében a kapcsolattartást az európai és nemzetközi egészségügyi és munkaadói szervezetekkel

úgy határoztak, hogy együttműködési megállapodást kötnek egymással.


A közös célok elérése érdekében a Felek az alábbiakban állapodnak meg:

  1. Az MGYOSZ támogatja az Egészségügyi Minisztérium népegészségügyi programját. Az együttműködő felek biztosítják a végrehajtás során a folyamatos konzultációt megteremtve a programnak a társadalom valamennyi tagja számára kedvező és minden szempontból hatékony megvalósítását.
  2. Az Egészségügyi Minisztérium bevonja az MGYOSZ szakértőit, és ezen keresztül az MGYOSZ által képviselt cégeket az őket érintő jogszabályok és rendeletek előkészítésébe.
  3. Az Egészségügyi Minisztérium bevonja az MGYOSZ és szakmai szövetsége az Orvostechnikai Eszközök Gyártóinak és Forgalmazóinak Szövetsége által képviselt egészségügyi vállalkozásokat az őket érintő szakmai és minőségi jogszabályok és rendeletek előkészítésébe.
  4. Az Egészségügyi Minisztérium a gyógyszeripart érintő szabályozás területén folyamatosan kikéri a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége véleményét, és figyelembe veszi észrevételeiket.
  5. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége részt vesz a balesetbiztosítási ág létrehozására, a balesetbiztosítás koncepciójának kidolgozására és a szükséges törvényjavaslatok előkészítésére alakult munkaadói szakértői tanácsadó csoportban.
  6. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége felajánlja saját és szakmai szövetségeinek európai uniós kapcsolatait – így az MGYOSZ brüsszeli képviseletét - annak érdekében, hogy az egészségüggyel kapcsolatos EU direktívák, valamint azok változásai időben a kormányzat tudomására jussanak.
  7. A Felek folyamatosan konzultálnak annak érdekében, hogy az Egészségügyi Minisztérium döntési körébe tartozó beszállítások pályázati rendszerét és a lehetőségeket az MGYOSZ tagjai megismerhessék.
  8. A Felek a megállapodásban foglaltak megvalósulásának ellenőrzésére, az együttműködés előmozdítására 3-3 fős vegyes bizottságot hoznak létre.
  9. A Felek legmagasabb szinten évente egyszer értékelik a megállapodás teljesítését és intézkednek a szükséges módosításokról.

Budapest, 2001. október 1.


Dr. Mikola István

Széles Gábor

 miniszter

MGYOSZ elnök 
Adatkezelési tájékoztató