Közgyűlések
 MGYOSZ Közgyűlés
Az MGYOSZ elnöksége
hatékonyabb érdekegyeztető fórum létrehozását
tartja szükségesnek


A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének elnöksége legutóbbi ülésén megállapította, hogy a kívánatosnál és szükségesnél gyengébb a gazdaság képviselőinek a befolyása a gazdaságpolitika kormányzati alakítására, a gazdasági koncepciók kidolgozására.

A rendszerváltás óta eltelt idő, a polgári társadalom és gazdaság megszilárdulása is indokolja, hogy a demokrácia elveinek megfelelően – a hatalom megosztás elvének érvényesítésével – erősödjön a civil szféra befolyása a végrehajtó hatalomra.

Az MGYOSZ elnöksége ezért kezdeményezi, hogy induljon el a társadalmi érdekegyeztetés olyan működési formáinak kialakítása, amelynek működési kereteit alkotmányosan is biztosítani lehet.

A kezdeményezés keretében az MGYOSZ elnöksége szakértői előkészítő bizottság létrehozásáról döntött.MGYOSZ Elnöksége


Adatkezelési tájékoztató