Közgyűlések
 MGYOSZ Közgyűlés
Közös nyilatkozat


A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége közös álláspontja szerint az Európai Unió munkaerőpiacát korlátozástól mentesen kell megnyitni a csatlakozó kelet-európai országok munkavállalói előtt. A munkavállalási szabadság bármi nemű korlátozása - így a hétéves átmeneti időszak beiktatása, vagy a munkaerőpiac részleges, csak meghatározott szakmákra kiterjedő megnyitása - következtében a tagjelölt országok éppen az Európai Unió egyik alapjogától esnének el. Az esetleges korlátozás ugyanakkor megbontja az egymással szorosan összefüggő négy alapszabadság egységes érvényesülését is. A személyek, ezen belül a munkaerő szabad áramlását alapfeltételként kell biztosítani, szükség esetén olyan automatizmusok beépítésével, amelyek alkalmasak a munkaerő-piaci folyamatok negatív tendenciáinak gyors, rugalmas felismerésére, és indokolt esetben korrekciók megtételére.

Felmérések, tapasztalatok azt igazolják, hogy alaptalanok azok a félelmek, melyek szerint a magyar munkavállalók veszélyt jelentenének az EU munkaerőpiacára, nevezetesen, hogy a csatlakozás jelentős, a fejlett országokba irányuló migrációs hullámot indítana el. Az aggodalmakat nem támasztották alá a korábban csatlakozó országok (Portugália, Spanyolország) tapasztalatai sem, ahol az átmeneti intézkedések utóbb feleslegesnek bizonyultak.
Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemző Kht. közelmúltban elkészített tanulmánya szerint a magyar munkaerő jelenlegi alacsony belföldi migrációs hajlandósága, valamint a potenciális külföldi munkavállalási hajlandóságról szóló felmérések egyértelműen arra utalnak, hogy a csatlakozás, a szabad munkaerő vándorlás feltételei mellett – a jelentős és feltehetőleg még jó ideig fennmaradó bérkülönbségek ellenére – sem váltana ki jelentősebb migrációs hullámot a magyar munkavállalók körében.

Az MGYOSZ és az MKIK nem ért egyet azokkal az elképzelésekkel sem amelyek – átmeneti intézkedésként - csak meghatározott szakmákra nézve, pl. az informatikai szektorban nyitnák meg az EU munkaerőpiacát, akár még a csatlakozást megelőzően. A munkaerőpiac részleges megnyitása nem szolgálja Magyarország hosszú távú érdekeit, hátráltatná a magyar gazdaság dinamikus fejlődését. A versenyképesség csökkenésének veszélyével jár, ha szabad utat csak - a magyar gazdaság számára is értékes – szakképzett munkaerő áramlásának enged. A kvalifikált munkaerő elszívása, mások munkavállalásának tiltása éppen a csatlakozásra váró országok számára jelentene negatív diszkriminációt, csökkentené teljesítőképességüket.
Az MGYOSZ és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara fontosnak tartja, hogy az Európai Bizottság javaslatának megjelenése után és arra reagálva intenzív tárgyalások kezdődjenek egyrészről a magyar munkaadók és kamarák, másrészről az európai társszervezeteik között és a végleges álláspontok kialakításánál vegyék figyelembe a csatlakozó országok munkaadói szervezeteinek és kamaráinak véleményét.
Az MKIK és az MGYOSZ felhívja a munkaadói szervezeteket, hogy támogassák és csatlakozzanak a közös nyilatkozathoz.
Az MGYOSZ és az MKIK ezen álláspontját eljuttatja nagytekintélyű brüsszeli lobbyszervezetekhez, az UNICE-hez és az EUROCHAMBRES-hez, valamint a csatlakozó országok gyáriparos szövetségeihez és kamaráihoz.

Budapest, 2001. április 19.

Adatkezelési tájékoztató