Közgyűlések
 MGYOSZ Közgyűlés

Országos Munkaügyi Tanács
Megállapodás
a 2002. évi kötelező legkisebb munkabér összegéről


Az Országos Munkaügyi Tanács 2001. október 5-i ülésén a 2002. évi minimálbér összegéről folytatott tárgyalások eredményeként az alábbi megállapodást kötötte.

  1. A 2002. évi kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege havi 50.000 Ft.

  2. A minimálbér növelés esetleges kedvezőtlen foglalkoztatási hatásainak ellensúlyozására – a Munkaerőpiaci Alap Irányító Testülete 60/2001. határozatának megfelelően – a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprészének 2002. évi központi keretéből, a magas élőmunka-igényű, alacsony kereseti színvonalú vállalkozások foglalkoztatási támogatására 15 milliárd forint kerül elkülönítésre.

  3. A támogatás részletes feltételeinek meghatározásakor a normativitás és a rászorultság elve érvényesül. A támogatás kiterjed a főfoglalkozású egyéni vállalkozókra is.

    Az OMT egyetért azzal, hogy a 2002. évi megyei/fővárosi decentralizált keretek felosztására vonatkozóan a megyei/fővárosi munkaügyi tanácsoknak kiadásra kerülő irányelvekben a munkahely megőrző támogatási forma – mint új aktív eszköz – megfelelő súllyal szerepeljen.

  4. A munkavállalói oldal javaslatának megfelelően október hónap folyamán megkezdődnek a háromoldalú tárgyalások a versenyszférára vonatkozó 2002. évi keresetnövelési ajánlásról, valamint a munkavállalói oldal által kezdeményezett bértarifa rendszer 2003. január 1-jei bevezetéséről.


  5. Az Országos Munkaügyi Tanács a 2001. decemberében napirendre tűzi a magyarországi bérek európai uniós felzárkóztatásának programjáról készülő kormányzati előterjesztést.

  6. Az Országos Munkaügyi Tanács felkéri a versenyszféra valamennyi munkáltatóját és az állami tulajdonú részesedéssel működő gazdasági társaságok tekintetében a kormányzatot arra, hogy a 2001. évi inflációnak a tervezettől eltérő alakulása miatt még ebben az évben kerüljön sor korrekciós bérintézkedésekre ott, ahol ez még nem történt meg, valamint a gazdálkodás eredménye lehetővé teszi.


Munkaadói oldal
Munkavállalói oldal


a Kormány


Adatkezelési tájékoztató