Közgyűlések
 MGYOSZ Közgyűlés

4. sz. melléklet


Az MGYOSZ javaslatai egy elképzelhető Mt. változtatás esetén, a munkáltatóknak fontos kérdésekről.

Mt. 5.§ (2) A közvetett diszkrimináció szélesen vett értelmezésének megváltoztatása. Oly módon, hogy csak az EU által előírt nemek szerinti megkülönböztetésre vonatkozzon.
Mt. 25.§ Korlátozni szükséges a szakszervezeti tisztségviselők számát abból a szempontból, hogy kit illet meg munkajogi védelem, illetve munkaidő-kedvezmény.
Mt. 94/A § Változtatni szükséges a csoportos létszámleépítés szabályain, több kérdésben. Ezek:
  • a létszám számbavételénél a közös megegyezés, a határozott idejű munkaviszony megszűnése ne számítódjon be,
  • a szabályokat ne telephelyenként kelljen számításba venni,
  • csökkenteni kell a többszöri munkáltatói kötelező tájékoztatások számát.
Mt. 118/A.§ Általánossá kell tenni az éves munkaidő-keret alkalmazásának lehetőségét.
Mt. 127.(4) § A rendkívüli munkavégzés éves keretének az eltörlése, miután a főszabály, hogy heti 48 óra lehet az összes munkavégzés, már önmagában korlátot jelent.
Mt. 129.§ Szükséges a készenlét elrendelésénél az éves felső határ eltörlése (előzőekben felsorolt érvek alapján).
Mt. 130.§ Hosszú idejű munkavégzés nélküli távollét esetén, a távol töltött időre ne kerüljön sor az éves szabadság megállapítására és kiadására.
Mt.137.§ A betegszabadság intézmény-rendszere és a betegállomány egy részének munkáltató általi finanszírozása, kerüljön át a társadalombiztosítás kötelezettségei közé.
Adatkezelési tájékoztató