Közgyűlések
 MGYOSZ Közgyűlés

6. sz. melléklet


Országos és szakmai szervezetek,
amelyekben az MGYOSZ képviselettel rendelkezik


Országos hatáskörű szervezetek

 • Országos Érdekegyeztető Tanács
 • Országos Gazdasági és Szociális Tanács
 • Nemzeti ILO Tanács
 • Munkaerőpiaci Alap Irányító Testülete
 • Közbeszerzések Tanácsa
 • UNICE Ipari Bizottság
 • UNICE Közép Kelet-európai Bizottság
 • ECOSOC Paritásos Konzultatív Bizottság
 • EU Integrációs Tanács
 • Európai Szociális Karta Tárcaközi Bizottság
 • Országos Környezetvédelmi Tanács
 • Magyar CERN Bizottság
Széchenyi Terv pályázati bíráló bizottságok

3. sz. bizottság
 • EU-hoz való csatlakozásra történő felkészülést szolgáló program támogatása (VE-4)
7. sz. bizottság
 • Versenyképes beruházások támogatása (VE-12)
 • Az európai regionális vállalati központok kialakításának támogatása (VE-13)
 • A minőség- és környezetirányítási rendszerek bevezetésének és tanúsíttatásának támogatása (VE-14)
15. sz. bizottság
 • A regionális klaszterek létrehozásának támogatása (RE1)
 • Az innováció-orientált ipari parkok beruházásainak és szolgáltatásuk fejlesztésének támogatása (RE4)
 • A logisztikai centrumok kialakításának és a logisztikai szolgáltatások fejlesztésének támogatása (RE6)
 • A technológiai inkubátorházak, innovációs központok és innovációs transzferközpontok kialakításának és szolgáltatásai fejlesztésének támogatása (RE8)Környezetvédelem:

 • Környezetvédelmi Termékdíj Tárcaközi Bizottság:
  • Csomagolóanyag Környezetvédelmi Termékdíj Bizottság (3 fő),
 • Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat Tárcaközi Bizottság,
 • Fenntartható Fejlődés Tárcaközi Bizottság,
 • KöM Hulladékértékelő Bizottság,
 • Környezetbarát Termék Közhasznú Társaság,
 • KöM Környezetünkért Díj Bizottság,
 • KöM Fejezeti Monitoring Bizottság,
 • KöM Környezetvédelmi Kutatás - Fejlesztési Bizottság,
 • KöM PRTR Bizottság,
 • MMNSZ Környezetvédelmi EU Bizottsága,
 • UNICE Környezetvédelemi Bizottsága,
 • ICC Hungary Nemzeti Bizottság Környezetvédelmi és Biztosítási Szakbizottsága,


Közlekedési, vízügyi és hírközlési szabályozás területén a KöViM által szervezett Tárcaközi Bizottságok

 • Közlekedési Konzultatív Tárcaközi Bizottságok
 • Távközlési Érdekegyeztető Fórum (TÉF)


Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás


 • Gépjármű-felelősségbiztosítási Bizottság Biztosítotti Oldal (5fő)


Oktatás képzés

Országos testületek
 • Országos Szakképzési Tanács
 • Országos Felnőttképzési Tanács
 • Felnőttképzési Akkreditációs Testület
 • Országos Fejlesztési és Képzési Tanács
 • OMT Szakképzési Bizottság
 • Szakképzési Tankönyvi és Taneszköz Tanács
 • Magyar Akkreditációs Bizottság /MAB/ (2 fő)
 • MAB Tudományági Szakbizottságai (21 fő)
Szakmai és regionális testületek
 • Az Országos Képzési Jegyzékbe tartozó szakképesítések folyamatos karbantartására létrehozott 21 szakcsoporti bizottság (17 fő)
 • Széchenyi Terv Nemzeti Kutatásfejlesztési Alprogramja pályázati értékelési munkacsoport (15 fő)
 • 7 regionális szakképzési bizottság
 • ECDL Akkreditációs Bizottság