Szakmai anyagok
Az EU minimálbér-irányelv magyarországi átültetésének kulcskérdései
2024.07.10.

A 2022 szeptemberében elfogadott, a tisztességes és megfelelő minimálbérekről szóló EU-irányelv célja, hogy biztosítsa a minimálbérek megfelelő szintjének megállapítását és a munkavállalók védelmét. Az irányelv előírja a tagállamok számára, hogy növeljék a kollektív megállapodások által lefedett minimálbérek arányát Magyarország esetében a hatékony átültetéshez szükséges a szociális partnerek szerepének erősítése a minimálbér meghatározásában és a kollektív tárgyalások jogi hátterének megteremtése. Az MGYOSZ szerint az irányelv céljai csak jól előkészített, átlátható és időszerű tárgyalásokkal érhetők el.

TOVÁBB >
AZ IGAZSÁGOS ÁTMENET
- Mit jelent és mi a jelentősége a klímaváltozásra való felkészülésben?
2024.06.25.

Az igazságos átmenet elve kulcsszerepet játszik a klímaváltozásra való felkészülésben és az ESG (környezeti, társadalmi és irányítási) gyakorlatokban. Az átmenet az egyenlőtlenségek kezelését célozza, biztosítva, hogy a klímaváltozás mérséklésének hatásai ne sújtsák aránytalanul a kiszolgáltatott közösségeket. A szakmai szervezetek és az üzleti szféra együttműködése kritikus fontosságú az átállás sikeréhez. Az Európai Unió Igazságos Átmenet Alapja jelentős támogatást nyújt a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőség csökkentéséhez, biztosítva a gazdasági diverzifikációt és a munkaerő átképzését. A magyarországi MGYOSZ is aktívan dolgozik az igazságos átmenet elősegítésén, figyelembe véve a zöld átmenet társadalmi és munkaerőpiaci hatásait.

TOVÁBB >
Munkaerő- és készséghiány Európában - Az Európai Bizottság Akcióterve a Munkaerő- és készséghiány csökkentésére
2024.06.25.

Az Európai Bizottság 2024 márciusában publikált Akcióterve célja a munkaerő- és készséghiány csökkentése Európában. A terv szoros együttműködést javasol a tagállamok és a szociális partnerek között, hogy kezeljék a munkaerőpiacon jelentkező kihívásokat. Az Akcióterv öt fő területre összpontosít: a munkaerőpiacon alulreprezentált csoportok támogatása, készségfejlesztés, munkafeltételek javítása, a munkaerő-áramlás javítása az EU-n belül és a tehetségek vonzása az EU-n kívülről. A terv megvalósítása érdekében a Bizottság számos új projektet és partnerséget indít, valamint a tagállamokat is felkéri, hogy reformokat hajtsanak végre a képzési és oktatási rendszerekben. Az MGYOSZ-BusinessEurope üdvözli az Akciótervet, és kiemeli a képzési rendszerek, munkaerőpiaci döntéshozatal és a munkaerővándorlás összehangolt kezelésének fontosságát az EU versenyképességének javítása érdekében.

TOVÁBB >
BUSINESSEUROPE Reform Barometer 2024
2024.04.16.

Ajánlások a versenyképesség növelésére

TOVÁBB >
A munka jövőjét alakító trendek Közép- és Kelet-Európában
2023.04.26.

A digitalizáció a modern világ egyik legnagyobb hatású trendje és szélsebesen változtatja meg azt, ahogy dolgozunk, kommunikálunk és élünk. Ha meg akarják őrizni helyüket a vállalatok körében, akkor mind a munkavállalóknak, mind a vállalatoknak gyorsan kell alkalmazkodni ehhez a soha nem látott átalakulásokhoz.

TOVÁBB >
A tudás alapú, innovatív társadalom szakképzésének stratégiája
2022

A magyar szakképzés küldetése, feladata, hogy a XXI. század kihívásaival összhangban felkészítse a fiatalokat a tudás alapú társadalom és gazdaság által igényelt szakmai és transzverzális kompetenciák és tanulási eredmények megszerzésére és az egész életen át tartó megújítására.

TOVÁBB >
Integrated Reporting for SMEs – A Framework for Action
2021

This framework defines key principles and explains main concepts underlying the adoption of integrated reporting in accordance with the “Integrated Reporting Framework” of the IIRC but modified to the special needs and circumstances of SMEs.

TOVÁBB >
THE SOCIAL PARTNERS’ ROLE IN THE EUROPEAN SEMESTER
2019

Social partners and the European Commission organise a debate on the AGS and the Joint Employment Report in the Social Dialogue Committee. This consultation complement the exchange of views between the Committees (EMCO and SPC) and the European social partners, and help to prepare the tripartite social summit in March.

TOVÁBB >
Integrated Reporting Guide for SMEs
2019

...This is where a holistic corporate reporting approach, called integrated reporting, comes in. It can help them to understand and display their whole value creation process and to secure the confidence of investors and stakeholders...

TOVÁBB >
Transition Issues
2018

One of the most difficult experiences that any business confronts is a major change connected with moving from one generation of top management to the next. Such experience is even more challenging in a family firm, where the first entrepreneur with anxiety witnesses the process of transition while the whole family feel uneasy, worried or frustrated.

TOVÁBB >
Family business governance, human resources, immigrant's integration
2018

This teaching module links three interrelated topics: family business governance, human resources management and immigrant integration. All of these issues are vital in understand the evolution of the family firms and constitute key factors for the process of family business development.

TOVÁBB >
Entrepreneurial Finance
2018

Family businesses form the backbone of the SME sector in every country. Those founding a new business entity usually need sooner or later support from their family members let it be their knowledge, money, assets, time, or simply understanding and personal care.
Thus, it is vital that we enhance not only the survival but also the success rate of these firms. Our teaching material aims that by offering a detailed introduction into the financial issues related to family business.

TOVÁBB >
Fundamentals of SME Management
2018

These materials introduce the reader to key concepts, models, ideas and academic debate that are key to understanding the nature, management and workings of Small Medium Enterprises (SMEs).

TOVÁBB >
TRUST ME: Kompetencia-térkép és készségkártya
2017

Ez a dokumentum magába foglalja a legfontosabb kompetenciákat és készségeket, amelyekkel egy vállalati mentornak rendelkeznie kell szakmai feladatainak magas minőségű teljesítéséhez. A kompetenciát itt úgy határozzuk meg, mint következetes, megfigyelhető és mérhető képességet egy megtervezett feladat vagy a feladat egy elemének elvégzésére (Ackley és Gall 1992).

TOVÁBB >
TRUST ME - Oktatói kézikönyv
2017

A kézikönyv célja, hogy támogassa a hivatásos oktatókat a mentorképzés során a személyes készségek moduljában végzett tevékenységükben. A jövőbeli mentorok képzése a mentorálási folyamat minden fontos aspektusára kiterjed, mégis, csak úgy tekinthetünk rá, mint kiindulópont a résztvevők személyes fejlődésének útján.

TOVÁBB >
INSIST - Ajánlások a döntéshozók számára
2016

MOTTÓ
„Az utódlás szó önmagában gyakran válthat ki szélsőséges érzelmi reakciót, különösen az alapító vagy a vállalkozás élén álló tulajdonos-vezető részéről. Olyan nemkívánatos emlékeztető, ami a korra és a halandóságra hívja fel a figyelmet, és a szó legtágabb értelmében a befolyás elvesztése és a feleslegessé válás fenyegető üzenetét hordozza.”
(PwC, 2014:27)

TOVÁBB >
INSIST - National Report on Family Businesses in Hungary
2015

Family businesses are at heart of the economy. Their function is not exclusively restricted to the contribution to economic wealth, but they play a significant role in employment creation and stabilisation as well as in intergenerational knowledge transfer.

TOVÁBB >
A munkahelyi stressz ára
2014

A munkavállalók egészsége, közérzete hatással van a munkavégzésükre, mindez hosszú távon a vállalat teljesítményét is befolyásolhatja. Az előrelátó vállalatok felismerték, hogy a munkavállalók megfelelő tájékoztatása és segítése az egészséges életmód elérésében éppen olyan fontos eleme a sikernek, mint a pénzügyi és tőkeforrások menedzselése.

TOVÁBB >

Adatkezelési tájékoztató