Szervezetünk

Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége

(MGYOSZ)

A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége a Magyar Munkaadói Szövetség és a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége egyesülésével jött létre 1998. július 23-án.

Az MGYOSZ országos gazdasági, munkaadói szövetség, amelynek célja olyan érdekképviseleti és érdekérvényesítő tevékenység ellátása, mely a gazdasági és munkaadói érdekek megvalósulását segíti és megteremti a Magyarországon működő tőke képviseletét is. A szövetség önkéntes társulással szerveződik. Az MGYOSZ meghatározó szereplője a tripartit érdekegyeztetésnek.

A Szövetség egyik legfontosabb célkitűzése a magyar gazdaság, versenyszféra szereplői közül a legszélesebb tagsági kör kialakítása és ennek révén egy kiterjedt és hiteles információs bázison alapuló professzionális érdekképviseleti munka megteremtése.

A Szövetség alapszabályának megfelelően tagjaink között közvetlen tagsággal rendelkező vállalkozások illetve szakmai szövetségek és regionális, megyei szervezetek találhatók. Mindezek révén az MGYOSZ az ipar a kereskedelem és a szolgáltatás valamennyi területéről többezer vállalkozást képvisel, amelyek több mint 1,2 millió munkavállalót foglalkoztatnak.

Az MGYOSZ -ban bizottságok és szakértői munkacsoportok működnek, amelyek a szakmai, gazdasági, munkaadói érdekképviseleti tevékenység főbb területei, a gazdálkodás funkciói szerint tömörítik a tagvállalatok és tagszervezetek képviselőit.

Az Európai Uniós csatlakozást követően 2005. január 1-től az MGYOSZ teljes jogú tagságot nyert el az európai munkáltatói szervezetben, az BUSINESSEUROPE -ben, így szociális partnerként európai szinten is képviseli és védi a magyar nagy- és közepes vállalatok érdekeit. A minél hatékonyabb lobbitevékenység érdekében a magyar munkáltatói szervezetek közül egyedül tart fenn önálló képviseletet Brüsszelben 2002 óta.

Képviselteti magát az ILO mellett működő Nemzetközi Munkáltatói Szervezetben (International Organization of Employers, IOE) 2005 óta és az OECD tanácsadó testületében, a BIAC-ban is 2006 óta.

 

A Szövetség kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, a világ számos munkaadói partner szövetségével együttműködési megállapodást is kötött: mind EU-s mind harmadik országbéli partner szövetségekkel.

A kelet-közép európai térség országainak együttműködését erősítve az osztrák (IV), a szlovák (RUZ), a cseh (SP), a szlovén (ZDS) és a horvát (HUP) gyáriparos szövetségekkel együttműködve az MGYOSZ kidolgozott egy, a közép-európai régió fejlesztését segítő kezdeményezést (CEE Federations Initiative), mely a lisszaboni stratégia elveit követve a gazdasági növekedést és a munkahelyteremtést helyezi középpontba.

 

Adatkezelési tájékoztató